Affärsresenären_logga_2017_svart

En andra chans, eller inte ens behöva det!

ANNONS Företagares rädsla för konkurs är så stor att många agerar på ett sätt som gör att risken för detsamma ökar vid minsta lilla svacka i företaget. Det riskerar att bli en självuppfyllande profetia, menar Marcus Wenner, VD för Svensk Företagsrekonstruktion.

I oktober lämnade Pontus Braunerhjelm över Entreprenörsskapsutredningen till näringsminister Mikael Damberg. Pontus Braunerhjelm har i knappt två år arbetat som särskild utredare för den nämnda offentliga utredningen som syftar till att förbättra innovations- och entreprenörsklimatet i Sverige. En av delarna i denna utredning kom att fokusera på just företagsrekonstruktioner och företagares möjlighet att få en andra chans efter exempelvis en konkurs.

En av de största utmaningar som rekonstruktionsbranschen står inför är att sprida information om företagsrekonstruktion och alla de möjligheter som skapas därigenom. Regelverket som det ser ut i dag ger bolag ett bra skydd från bland annat konkurs och bra möjligheter för att vända en negativ trend. Självklart kan det förbättras, men det största problemet i dag är att det inte används i tillräcklig mån. Mängder av bolag med fin potential ansöker om konkurs helt i onödan, vilket leder till en stor värdeförstöring och i värsta fall stora ekonomiska risker för bolagets ägare och ledning. 

Spannet på vilka som får ansöka om företagsrekonstruktion är stort och går i princip från bolaget med enorma skulder och utan kassa där skuldavskrivningen blir substantiell och nytt kapital ofta behöver införas. I andra änden så kan ett bolag som är skuldfritt, men inom en snar framtid kan prognostisera en period av negativt kassaflöde också ansöka om företagsrekonstruktion och få samma skydd under en period. I det senare fallet så är ofta företagsrekonstruktionen mycket friktionsfri och handlar i mångt och mycket om ett lagstadgat betalningsanstånd och att man säkrar löneutbetalningarna till de anställda genom den statliga lönegarantin och tillser att de skulder som förfaller till betalning hanteras på ett korrekt sätt.

Förhoppningen är förstås att Entreprenörskapsutredningen kommer att förbättra möjligheterna att genomföra en företagsrekonstruktion ytterligare, men den viktigaste delen är fortfarande att höja kompetensen hos Sveriges företagsledningar i vad man har för alternativ när man har ekonomiska problem, annars riskerar en förbättring i lagstiftningen inte bli annat än ett välriktat slag i luften. Om fler företagsrekonstruktioner genomförs så kommer förhoppningsvis inte så många ens behöva en andra chans.

Fakta:
Svensk Företagsrekonstruktion AB är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade bolaget FrontOffice Nordic AB (publ). FrontOffice Nordic är en koncern som har specialiserat sig på att hjälpa bolag som befinner sig i olika typer av ekonomiska problem. Hjälpen som erbjuds är i huvudsak finansiering, investering samt juridisk och ekonomisk rådgivning i syfte att skapa lönsamhet. Rådgivningsverksamheten bedrivs av Svensk Företagsrekonstruktion där de anställda i första hand har juridisk eller ekonomisk bakgrund och stor erfarenhet av att hjälpa företag som genomgår en företagsrekonstruktion.  När koncernens verksamhet expanderade i somras så tog Marcus Wenner över som VD i Svensk Företagsrekonstruktion för att Johan Lund, VD i FrontOffice Nordic, skulle kunna fokusera på koncernens övriga delar.

Denna artikel är en annons

Artikelarkiv

Senaste nyheter