Affärsresenären_logga_2017_svart

Klimatsmart flyg

Som första bolag i världen har Swedavia köpt in biobränsle till flyg som motsvarar de tjänsteresor som företagets medarbetare gjort under 2016. I förra veckan premiärtankades ett plan på Stockholm Arlanda Airport med biobränslet.

Swedavia har upphandlat 450 ton biobränsle via Fly Green Fund* till en kostnad av 7,5 miljoner SEK. Mängden biobränsle motsvarar förbrukningen av det bränsle som har använts för Swedavias tjänsteresor under 2016, vilket inte gjorts av något annat flygbolag tidigare.
Syftet med Swedavias investering i biobränsle för flyg är att verka för en inhemsk produktion av biobränsle, och att bidra till ambitionen att göra det svenska inrikesflyget helt fossilfritt till år 2030, för att minska klimatpåverkan. Idag är tillgången på biobränsle till flyg mycket begränsad och priset är för högt för flygbolagen.
Premiärtankningen, av SAS flight SK1419, som avgick den 3 januari till Köpenhamn är unik ur ett annat perspektiv. Detta är första gången som biobränsle har hanterats i den ordinarie logistikkedjan för flygbränsle. Vid alla andra tankningar av biobränsle har speciallösningar använts. Dagens tankning på Arlanda visar att biobränsle i flyg är på god väg mot en mogen marknad och att det går att köpa biobränsle på samma sätt som fossilt bränsle.
– Vi på Swedavia vill gå före och bidra till att efterfrågan på biobränsle till flyget ökar. Vi betalar merkostnaden för det dyrare biobränslet, något som även andra företag, organisationer och privatpersoner har möjlighet att göra idag. När efterfrågan ökar vågar marknadens aktörer satsa på alternativet till dagens bränsle, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.
Eftersom tillgången på biobränsle är så liten i dagsläget är risken att det främst används till vägtrafik, där alternativ finns i form av gas och el. Flyget, som i dagsläget endast har flytande biobränsle som alternativ till dagens bränsle, riskerar därför att halka efter andra trafikslag om inte tillgången på biobränsle ökar.
Initiativet att köpa in biobränsle till flyg är ett led i Swedavias omfattande klimatarbete. Målet är noll utsläpp av fossil koldioxid från företaget egen verksamhet till 2020. El- och biogasdrivna fordon, energieffektiviseringar och övergång från fossil energiförsörjning till endast grön el och värme, är några viktiga åtgärder. Bränslet har producerats av Altair och har levererats av SkyNRG i samarbete med AirBP.

*Fly Green Fund är en ekonomisk förening med syfte att bidra till att Norden blir en världsledande bioflygregion. Läs mer på flygreenfund.se.