Affärsresenären_logga_2017_svart

Ännu billigare med förmånsbil i år

För att parera de negativa räntorna, har ett golv införts för hur låg ränta man kan beräkna förmånsvärdet med. Trots det blir förmånsvärdet ännu lägre 2017 än vad det varit i år. Men sänkningen är marginell.

- Efter flera år med allt lägre bilförmån, så kan det knappast bli billigare än så här, botten är nådd, konstaterar Sveriges ledande tjänstebilsexpert, Ronny Svensson, vd på Ynnor AB.
Kalkylen för att beräkna förmånsvärde per år består av tre delar, där utgångspunkten för två av dem är bilens nybilspris enligt Skatteverkets nybilsprislista plus värdet av eventuell extrautrustning.
- Precis som när systemet konstruerades för tjugo år sedan saknas bilens klimatpåverkan eller utsläpp i kalkylen och jag är minst sagt förvånad att den nuvarande regeringen inte ens verkar vilja ta i frågan, säger Ronny Svensson.

Den första delen vid beräkning av förmånsvärdet är 31,7 procent av ett prisbasbelopp, som för 2017 har bestämts till 44 800 kr, vilket är en höjning med 500 kr jämfört med 2016. 31,7 procent av 44 800 kr är 14 202 kr.
Den andra delen är nio procent av bilens pris, upp till 7,5 prisbasbelopp, vilket är 336 000 kr 2017. För bilar som kostar mer än så, ska 20 procent av det överskjutande beloppet ingå i förmånsvärdet.
Den tredje delen ska baseras på bilens pris och statslåneräntan. På grund av det låga ränteläget, där statslåneräntan till och med haft negativa noteringar, är det nya för 2017 att räntedelen av förmånsvärdet inte ska beräknas på en ränteparameter som är lägre än 0,5 procent. Räntedelen är då bilens pris multiplicerat med 0,375 procent (75 procent av 0,5 procent).
För en bil med förmånsgrundande pris på 7,5 basbelopp, 336 000 kr, blir det årliga förmånsvärdet, som den anställde ska betala skatt på 45 702 kr (14 202 kr + 30 240 kr+ 1 260 kr). Det betyder att förmånsvärdet för denna bil sänks med knappt 200 kr per år jämfört med 2016.
- Och det är nästan 5 000 kr billigare än vad förmånsvärdet för en bil på gränsen till lyxbilstillägget var för tjugo år sedan, konstaterar Ronny Svensson.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter