Affärsresenären_logga_2017_svart

Nedgång av möten och resor till USA

GBTA, The Global Business Travel Association skickade i veckan ut en enkät till sina europeiska och amerikanska medlemmar om vilka troliga effekter som President Trumps reviderade inreseförbud till USA kan ha på affärsresande och -möten.

47% av de europeiska företagen förväntar sig minskat affärsresande. Dessutom svarade 17% att de redan avbrutit affärsresor till USA på grund av den verkställande order som utfärdats. Hos de amerikanska företagen var det några färre, närmare 4 av 10(37%) som förväntade sig en minskning av företagsresor på grund av det reviderade inreseförbudet.

Hela 45% av de europeiska företagen angav att de kommer att vara mindre villiga att planera möten och events i USA framöver. 38% svarade att deras företag i mindre utsträckning kommer att skicka affärsresenärer till USA på grund av den verkställande ordern.

44% av de europeiska företagen rapporterade att deras organisation idag har utlandsplacerade anställda som kommer att påverkas av det aktuella reseförbudet. Dessutom angav 20% att det finns direktiv inom deras organisation om att avbryta eller fördröja resor för anställda som är medborgare i något av de länder som ingår i förbudet.

SBTA:s general manager Lotten Fowler påpekar att bilden av USA som en öppen destination förändrats i och med Inreseförbudet och noterar specifikt att mötesindustrin i USA ser ut att drabbas hårt. ”Återstår att se hur den verkställande ordern i förlängningen kommer att påverka ekonomi, handel och sysselsättning, både i USA och Sverige", säger Lotten Fowler.

Metodik
Undersökningen genomfördes online mellan 7-8 mars 2017. De svarande består av 148 europeiska travel managers/reseansvariga, varav 51 verkar i de nordiska länderna. Undersökningen besvarades även av 176 amerikanska medlemmar under samma period.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter