Affärsresenären_logga_2017_svart

Bildelning

Outnyttjade bilar tickar pengar i onödan. Men det finns idag flera sätt att undslippa problemet. Vi berättar om vilka.

Text: Tege Tornvall Foto: Clem Onojeghuo

En bil är en transportmaskin. Maskiner ska arbeta. När de inte gör det kostar de bara pengar. Står still gör de flesta bilar runt 90 procent av tiden. De står still för att finnas till hands när vi behöver dem. Det kan vara begripligt för enskilda bilägare, särskilt på landsorten. Men för företag och affärsverksamhet är det förstås oekonomiskt. Det viktiga är att ha tillgång till bil när man faktiskt behöver den. För företag finns flera sätt att bättre utnyttja befintliga bilar:

– Korttidshyra från traditionella hyrföretag för tillfälliga behov.
– Hyra längre perioder för längre behov.
– Bättre utnyttja anställdas bilar mot bättre ersättning.
– Leasa eller äga en begränsad vagnpark som flera delar på efter behov.
– Utnyttja ett bildelningsföretag för tillgång till bil vid behov.

Centralt i den moderna synen på persontransporter är att kunna röra sig fritt – på engelska "mobility". Med allt fler människor och företag i större städer gäller det att inte förlora tid på väntan och köer. Då är bilar bara ett av flera sätt att ta sig fram på: till fots, per tvåhjuling utan eller med motor, per bil eller taxi och per kollektivtrafik som buss, tunnelbana och tåg.

Betalt för faktisk körtid
Hyrföretagen tar främst betalt för hyrtiden och mindre för körsträckan. Även hyrbilar står ofta still under hyrtiden. Det har öppnat för nya varianter, där man främst betalar för själva utnyttjandet – faktisk körtid. Flera biltillverkare har skapat separata företag för sådan uthyrning:

– Audi med Audi Unite
– BMW med Drivenow
– Mercedes med Car2Go
– Snappcar med nederländsk ägare
– Volvo med Sunfleet

Inför en troligt minskad marknad för enbart bilar breddar biltillverkarna sitt erbjudande till samlade transporttjänster i samarbete med andra företag. Målet är att kunderna effektivt och enkelt ska kunna förflytta sig utan hinder eller avbrott genom att smidigt kombinera olika transportsätt.

Specialiserade uthyrare
Audi Unite är ett slags leasing av en bil på flera användare med separata fakturor efter hur mycket var och en använder bilen. Audi äger och sköter bilen som vid vanlig leasing.

Drivenow ägs av BMW i samarbete med hyrföretaget Sixt och erbjuder bilar av märkena BMW, Mini och Smart, främst med sikte på större städer. De finns i tiotalet europeiska storstäder, inklusive Stockholm. Där har de cirka 300 bilar.

Car2Go ägs av Daimler AG (moderbolag till Mercedes-Benz) och tillhandahåller delade biltjänster i 2 530 städer i USA, Kanada, Europa och Kina. Osäkerheten i antalet städer beror på höga initialkostnader. I Stockholm och flera andra städer har verksamheten tills vidare lagts ner. Totalt har Car2Go nära 15 000 bilar av märkena Mercedes och Smart.

Snappcar verkar i många länder med totalt 20 000 bilar och runt 150 000 anslutna medlemmar. I Sverige har de övertagit Flexidrives verksamhet. Utan att vara bundet till något bilmärke erbjuder Snappcar försäkring och assistans i sitt paket.

Sunfleet dominerar
Störst i Sverige är Sunfleet, som ägs helt av Volvo Car som systerföretag till hyrbilsföretaget Hertz. På ett 50-tal orter främst i Syd- och Mellansverige har Sunfleet runt 1 200 bilar. Bolaget fungerar som en förening med kunderna som medlemmar. Medlemsavgiften varierar från 0 till 999 kronor per månad beroende på hur ofta och hur mycket man använder bilarna.

För körningen betalar man för tid respektive körsträcka med lägre pris per kilometer respektive timme ju mer man kör. Timpriserna varierar från 15 till 80 kronor. Dygnspriset ligger på 259–639 kronor och kilometerpriset på 1–2 kronor.

Bilarna är uteslutande Volvo. Medlemmar hämtar och lämnar dem på samma plats. Man bokar dem via en app eller dator, öppnar dem med en app och startar dem med medlemskortet. Bränsle ingår i priset och för tankning finns ett särskilt kort i bilen.

Bara på större orter har Sunfleet egna kontor. För assistans om något händer har de avtal med olika serviceföretag. Hela tjänsten bygger på appar och elektronisk kommunikation. Detsamma gäller konkurrenterna. 

Inte bara företag utan även kommuner och landsting och andra organisationer börjar nu dela bilar. Många bostadsrättsföreningar skapar bilpooler för sina medlemmar. Särskilt för yngre stadsbor börjar den privatägda bilen mista sin lockelse.