Affärsresenären_logga_2017_svart

Nextjet avvecklar linjer till och från Västerås

Nextjet har flugit sträckan Västerås – Helsingfors sedan september 2016. Bakgrunden till att Nextjet började trafikera linjen var den upphandling som Västerås Airport genomförde, vars avtal skulle sträckt sig över två år. Västerås Airport valde att säga upp avtalet bara en månad efter att trafiken startats varpå Nextjet valde att fortsätta trafikera linjen. Som ett led i att hitta en långsiktigt hållbar lösning för Västerås inleddes diskussioner om en kompletterande trafik till Köpenhamn som skulle ha startat den 27 mars.
Bakgrunden till beslutet att avveckla trafiken till och från Västerås är att intresset och bokningsingången för linjerna visat sig vara långt mindre än förväntat.
-Det känns naturligtvis väldigt tråkigt att ta ett sådant här beslut. Linjen hade kunnat utgöra en viktig del av regionens infrastruktur. Samtidigt driver vi, sedan avtalet sades upp, linjerna kommersiellt och måste därmed hitta en lönsamhet för att kunna bedriva trafik över tid säger Henning Lindberg, marknads- och linjenätsansvarig på Nextjet.
-Det känns samtidigt bra att vi gav linjerna en ordentlig chans även efter det att avtalet sades upp. Jag tror att behovet finns i regionen och det är synd att inte marknaden svarat upp som vi hade förväntat oss. Vi har tyvärr inte med egna medel den uthållighet som krävs för att ge linjen ett längre försök fortsätter Henning.
Resenärer som är inbokade efter den 26 mars kommer att kontaktas. Biljetter som ej kan nyttjas kommer att återbetalas. Observera att flyg till och från Visby under Almedalen kommer att flygas som planerat.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter