Affärsresenären_logga_2017_svart

Klimatoro stoppar inte svenskar från att flyga

Svenska folket flyger mer än någonsin. Nästan 60 procent av svenska folket tror att de kommer flyga lika mycket i framtiden trots flygets klimatpåverkan, visar en studie från KLM/Ipsos. Trots att en stor del av svenska folket anser att flyget är ett miljöproblem menar majoriteten att tillgången till nationella och internationella flygresor är nödvändig.
Flygets klimatpåverkan är en fråga som återkommer i samhällsdebatten, men trots det flyger svenska folket mer än någonsin. Och trenden ser ut att fortsätta.
57 procent av svenska folket säger att de kommer flyga lika mycket i framtiden trots flygets miljö- och klimatpåverkan, att jämföra med 28 procent som säger att de kommer flyga mindre eller inte alls. Siffrorna kommer från en undersökning om svenska folkets syn på flygets miljö- och klimatpåverkan som KLM har tagit fram med hjälp av Ipsos.
– Den ökande flygtrafiken i Sverige och på global nivå leder till många positiva effekter, till exempel genom att det underlättar för handel, integration och internationella relationer. Samtidigt är KLM medvetna om att flygtrafiken har en klimatpåverkan som inte går att blunda för, säger Paul Terstegge, Nordenchef för Air France-KLM.
Knappt 60 procent av svenskarna anser att flyget är ett miljöproblem – att jämföra med 24 procent som inte tycker det, och 18 procent som är osäkra. Oron för flygets klimatpåverkan är större bland unga, 18-29 år, än i de äldre åldersgrupperna. Samtidigt visar undersökningen att drygt nio av tio svenskar anser att tillgång till nationella och internationella flygresor är nödvändigt trots att det påverkar miljön. Behovet anses vara större bland invånare i norra Sverige och från Stockholmsområdet.
– Många har vant sig vid den nuvarande tillgången till flygresor, och trots flygets påverkan på klimatet är det tydligt att majoriteten ser ett behov i den tillgänglighet som flyget innebär. Därför är det viktigt att branschen fortsätter driva på för att minska flygets klimatpåverkan – bland annat genom att öka användningen av förnybart flygbränsle, säger Paul Terstegge.
Marknaden för bioflygbränsle är fortfarande ung, vilket innebär att tillgången är låg och bränslet är flera gånger dyrare än fossilt flygfotogen. KLM var år 2011 det första flygbolaget som flög med bioflygbränsle under en kommersiell flygresa. Sedan dess har KLM genomfört flera projekt för att öka användningen och efterfrågan på hållbart flygbränsle.
– KLMs utgångspunkt är att det är avgörande för flygets framtid att det fossila bränslet på sikt fasas ut och därför satsar vi mycket resurser på att öka användningen av bioflygbränsle. Sedan september 2016 går alla KLMs flygresor från Los Angeles till Amsterdam med bioflygbränsle blandat i tankarna vilket innebär betydande utsläppsminskningar per passagerare, säger Paul Terstegge.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter