Affärsresenären_logga_2017_svart

Medarbetare på Swedavia tilldelas miljöpris för arbete med geofilter

Swedavias medarbetare Erik Forsberg och Alexander Mattsson fick under onsdagen ta emot ett av Föreningen Vattens miljöpriser, Xylem-priset. Priset tilldelades Erik och Alexander för att lyfta deras arbete med kadmiumrening med geofilter vid Stockholm Arlanda Airport vilket har bidragit till att flygplatsen aldrig haft så lågt utsläpp av kadmium som idag.

Xylem-priset 2017 tilldelades Erik Forsberg och Alexander Mattsson, Swedavia Stockholm Arlanda Airport med följande motivering:
Erik Forsberg och Alexander Mattsson är verksamma vid Swedavia Arlanda som VA-ingenjör och drifttekniker. Erik har genom gediget uppströmsarbete och gott ledarskap, Alexander via nyfikenhet och problemlösningsförmåga verkat för att lösa ett av Arlandas specifika miljöbekymmer, utsläpp av kadmium till dagvatten. Dagvatten som tidigare avleddes orenat till Käppala avloppsreningsverk. Vald metod har visat sig resultera i 70-80 % kadmiumreduktion, möjliggjort via ihärdigt arbete och ett positivt sinnelag. Eriks och Alexanders framgångsrika insats är ett bärande exempel på praktisk lösning gällande ett av de mera långvariga bekymren inom VA-sektorn: hur minska kadmiumflödet till våra avloppsreningsverk!
– Det känns jätteroligt att få ta emot det här priset som uppmärksammar det väldigt viktiga arbete vi utför på Swedavia inom vattenvård och jag hoppas vårt arbete kan inspirera och hjälpa andra med liknande problem, säger Erik Forsberg, VA-ingenjör på Stockholm Arlanda Airport.

Stockholm Arlanda Airport har aldrig haft så lågt utsläpp av kadmium som idag. Detta tack vare ett gediget arbete lett av VA-ingenjör Erik Forsberg som tillsammans med övriga VA-verksamheten på flygplatsen vidtagit viktiga åtgärder för att minska utsläppen. En del i detta arbete är anläggandet av ett geofilter, en reningsanläggning för glykolhaltigt dagvatten som tillförs spillvattennätet där Alexander Mattsson, drifttekniker VA, har ansvarat för driftoptimeringen av anläggningen. Målet är att år 2020 ska halten i utgående spillvatten från Arlanda flygplats vara max 0,1 µg/l vilket motsvarar 75 g i transport.
– Det är viktigt att vattenfrågorna lyfts och att vi inser att friskt vatten inte är en självklarhet utan en resurs som måste omhändertas, värnas om, och att vi inseratt alla föroreningar förr eller senare hamnar i vattnet, säger Maja Taaler-Larsson, VA-chef på Stockholm Arlanda Airport.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter