Affärsresenären_logga_2017_svart

Säkerheten i en app

Det finns en uppsjö av appar för privatresenärer men få för dig som reser i tjänsten – varför? Mycket handlar om säkerhet och vilka uppgifter som riskerar att läcka vid hackning. 

Foto: Clem Onojeghuo
Foto: Clem Onojeghuo

Text: Lotten Fowler, generaldirektör för SBTA*

Det är svårt att förstå att det inte finns en enda app för alla som reser i tjänsten, som tar hand om allt som rör tjänsteresandet. Privat erbjuds hur många alternativ som helst, så varför får jag inte bättre verktyg på jobbet?

I dag finns det appar för det mesta. De flesta av oss tycker kanske att utbudet är för stort, samtidigt som många onekligen är praktiska och underlättar vardagen. Varför har förresten arbetsgivare synpunkter på vilka appar man använder på tjänsteresan?

Undersökningar visar att vi i snitt bara använder fyra–fem stycken appar regelbundet av alla som laddats ner på telefonen. Resten av apparna används bara några få procent av tiden. Just reserelaterade appar finns det som bekant hur många som helst av. På AppStore erbjuds fler än 50 000 appar som på ett eller annat sätt berör resande. Apparna täcker ett behov som uppstår när man som resenär lämnar den miljö man känner. De skapar trygghet samtidigt som de ökar bekvämligheten – kartor, rekommendationer om restauranger, hur man bäst använder kollektivtrafiken och så vidare gör livet lättare.

Då det inte finns en app för allt, laddar vi själva ner det vi anser vara bra för just oss. Arbetsgivare kan ha synpunkter på detta av flera anledningar. En sak som diskuteras flitigt är de brister i säkerheten som finns i många appar. Många är relativt lätta att hacka och då blir den data som finns kring en persons resande, preferenser och kanske även betalningsinformation tillgänglig för andra. Kommer någon över den informationen kan säkerheten äventyras, inte bara för den enskilde individen utan även för företaget där individen är anställd. Här behöver vi som användare av smartphones bli mer kritiska och uppmärksamma. Plus att företag behöver förstå vilka risker som finns kring användandet. 

Vissa företag har gjort en lista med rekommenderade appar som medarbetare på tjänsteresa kan använda sig av. Förhoppningsvis bygger rekommendationerna på en kombination av funktionalitet, företagets policy och riktlinjer, samt en kontroll av appens säkerhet. Eventuellt kommer uppmärksamheten kring digital säkerhet att öka efter den stora globala IT-attacken i början av maj i år. 

En annan anledning till många företags tveksamhet att tillåta eller uppmuntra till app-användning är att de publika apparna kan styra bort från avtal och riktlinjer företaget beslutat om. Större företag och myndigheter använder sig av självboknings-appar, där de egna avtalen läggs in och kan på så sätt kontrollera valmöjligheterna. 

Varför finns då inte en app för allt? Svaret är helt enkelt att styrning och bokning, med all funktionalitet man som användare förväntar sig, är otroligt komplext. För att det ska löna sig för ett företag att investera i appen för allt ska den vara kopplad till interna processer, så att den även bidrar till administrativa besparingar. Dessa är oerhört komplicerade och dyra att utveckla och underhålla. Apparna finns delvis och erbjuds av affärsresebyråerna, de stora så kallade GDS:erna, Global Distribution Systems, och av vissa oberoende tredjepartsleverantörer. De kostar naturligtvis och lämpar sig därför bättre för stora företag med många resenärer.

Nu pratar man mer och mer om möjligheten att använda botar, uttalas båttar, för att på så sätt styra beteende och hjälpa resenären. En bot hämtar information från olika källor och kan programmeras att svara på frågor och ge stöd vid olika situationer. Prislappen blir en annan än att bygga en app. Botar har ännu inte använts i någon större utsträckning för att stödja resenärer på tjänsteresa, men det är något vi kommer att se mer av. I dag stöter vi på dem i till exempel kundtjänst hos olika företag på internet eller som en guide på en hemsida. Med en utvecklad AI, artificiell intelligens, kommer botar kunna användas inom fler områden och i mycket större utsträckning framöver. 

I väntan på en enda app eller en tjänstvillig bot, tipsar vi om följande appar för resan:
Passenger rights. En app utvecklad av EU Kommissionen som informerar passagerare om vilka rättigheter man har när något går fel på resan.
UD resklar. I appen finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Utgiven av Regeringskansliet.
ECC-Net: Travel. En vägledning inklusive fraser på olika språk som kan användas för att ta tillvara sina rättigheter som konsument på resor inom EU-länderna. 
En currency converter/valutaväxlare kommer alltid väl till pass.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

SBTA:

*SBTA, Swedish Business Travel Association, är en organisation vars mål är att stötta sina medlemmar – köpare och leverantörer – i frågor som rör tjänsteresor och möten. SBTA har i dagsläget över 250 medlemsföretag och är, tillsammans med de övriga nordiska föreningarna, partners i GBTA, Global Business Travel Association. 

Lotten Fowler är generaldirektör för SBTA och är under 2017 gästskribent i Affärsresenären. Om du som läsare har några frågor eller synpunkter på ämnen du vill att vi tar upp är du välkommen att kontakta SBTA på info@sbta.se.