Affärsresenären_logga_2017_svart

Europeiskt visumkrav på EU:s agenda

”Vi behöver veta vilka som korsar våra gränser”, deklarerade EU-kommissionens President Jean-Claude Junker i december förra året. Mot bakgrund av de senaste årens terrordåd och oron i vår omvärld ligger nu ett förslag om en europeisk variant av USA:s ESTA, kallat ETIAS, på bordet.

ETIAS står för The European Travel and Authorisation System och ett förslag ligger nu på remiss i EU Parlamentet. Efter beslut i Parlamentet som tas i slutet av augusti går frågan vidare till Kommissionen och Ministerrådet. Ambitionen är att ett regelverk kring ETIAS ska antas under 2018 och därefter träda i full kraft 2021. 

Som förslaget ser ut nu gäller det alla medborgare från länder utanför EU, som alltså ska ansöka om ETIAS – ett sorts visum. ETIAS utformas med USA:s ESTA som förlaga, vilket gör att man räknar med ingående frågeställningar av personlig karaktär, kring säkerhet och hälsa. Det är en stor apparat som ska byggas upp; en så kallad Central Unit som ska ha den övergripande kontrollen, kompletterat av Nationella Units som manuellt hanterar de ansökningar som skickas till dem av den centrala. Det kan vara ansökningar som behöver kontrolleras igen, som är ofullständiga eller behöver verifieras. Involverade blir naturligtvis Interpol, i samarbete med EU:s medlemsländers säkerhetstjänster och polismyndigheter. En så kallad Screening Board med representanter från både nationella och centrala enheter ska definiera och utvärdera samt ompröva de riskfaktorer som ska värderas.  

Mitt i arbetet med att ta fram förslag på hur ETIAS ska se ut kom beslutet om Brexit, vilket i framtiden kan komma att ställa till det för britter som vill resa i Europa. Beroende på hur förhandlingarna med EU löper, kan britter behöva ansöka om ETIAS precis som alla andra utomeuropeiska medborgare. I USA kan resenärer som ansökt om deras ESTA nekas inträde till landet om man dömts för brott. Huruvida det kommer att ingå i ETIAS och i vilken utsträckning och detalj frågor ställs är ännu inte klart, men frågan är ännu en av många som britterna måste ta hänsyn till i förhandlingarna med EU om Brexit.  

Naturligtvis kommer införandet av ETIAS att innebära stora kostnader för EU och därför genomfördes en studie kring hur ett införande kan se ut och vad det kan innebära. I det ursprungliga förslaget från EU Kommissionen nämns en kostnad på fem euro per ansökan, för att täcka kostnaderna av hanteringen. Flera parlamentariker har föreslagit högre avgifter och var det landar är ännu oklart. Kostnaden kommer att innebära en merkostnad för företag utanför EU och för internationella företag med anställda runt om i världen. SBTA och GBTA:s andra samarbetspartners i Europa förstår vikten av ett aktivt säkerhetsarbete och står bakom ambitionen som uttryckts av EU kommissionen: att möjliga säkerhetsrisker identifieras före inträde i Schengenorådet och att kontrollen över EU:s externa gränser förstärks med följden en förstärkt intern säkerhet för EU och dess medborgare. 
Det är nu viktigt att se till att kostnaden inte blir för betungande och att hanteringen sker på ett effektivt och säkert sätt, så resenärernas integritet inte rubbas. Som var och en kan förstå är det mycket data som kommer samlas in, data av delvis känslig och definitivt personlig karaktär. Var ska hanteringen ligga, under vilken lagstiftning ska den kontrolleras, hur ska säkerheten se ut, vem ska ha tillgång till data och så vidare? Många viktiga frågeställningar, som när man följer diskussionen i Bryssel, har olika svar beroende på avsändare. Trots en del meningsskiljaktigheter kring det praktiska är dock de allra flesta eniga om att någon form av visum ska införas och vi kan räkna med att ETIAS klubbas igenom. 

Diskussionen om EU och om hur beslut som rör medlemsländernas egna angelägenheter är evig. För närvarande kan man nog påstå att Europa är rätt så polariserat, med en liberal fraktion som vill stärka EU:s mandat å ena sidan och nationalister som vill lyfta bort beslut från EU å andra sidan. Frågan om en gemensam yttre gräns som kontrolleras och bidrar till en ökad intern säkerhet är däremot mindre kontroversiell. 

Text: Lotten Fowler, generaldirektör för SBTA*

*SBTA, Swedish Business Travel Association, är en organisation vars mål är att stötta sina medlemmar – köpare och leverantörer – i frågor som rör tjänsteresor och möten. SBTA har i dagsläget över 250 medlemsföretag och är, tillsammans med de övriga nordiska föreningarna, partners i GBTA, Global Business Travel Association. 

Lotten Fowler är generaldirektör för SBTA och är under 2017 gästskribent i Affärsresenären. Om du som läsare har några frågor eller synpunkter på ämnen du vill att vi tar upp är du välkommen att kontakta SBTA på info@sbta.se. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter