Affärsresenären_logga_2017_svart
Foto: Ashim D'Silva
Foto: Ashim D'Silva

Ny teknik gör det möjligt att spåra bagage

4 miljarder dollar, så mycket tros felhanterat bagage kosta flygindustrin. Nu ser man en möjlig tekniklösning som ska minska problemen och bättre kunna spåra enskilda väskor. Äntligen!

Text: Harald Möllerström

Många av oss har säkerligen upplevt den där hemska känslan när man är sist kvar vid bagagebandet och man inte ser ett spår av sina egna väskor. Att konstatera att ditt bagage är försenat är egentligen inte mycket bättre än att få reda på att det är borta. Osäkerheten om du bara måste gå och handla underkläder eller skriva om utkastet till en affärsuppgörelse ur minnet gör att man hamnar i ett slags limbo.

Skälen kan vara flera. Det kan bero på tekniska fel i systemet som orsakats av den mänskliga faktorn, fel i automatsystemen som transporterar bagage från incheckningen till flygplanen eller för kort tid mellan byte av flygplan. Men nu kan du trösta dig med att en ljusning verkar vara i sikte.

Du ska veta att flygbolagen inte bara avfärdar ditt borttappade bagage som en oturlig, oavsiktlig skada. De är medvetna om att det egentligen handlar om misstag de inte har råd att göra. Vad gör då flygindustrin för att förhindra att bagage går förlorat i systemet?  
Från och med juni nästa år borde passagerarnas frustration lätta. Det är då som IATA:s resolution 753 träder i kraft. Och det gäller organisationens samtliga 275 medlemmar. 
Enligt en beräkning som har gjorts av den amerikanska finanstidningen Wall Street Journal kostade industrins ersättning till passagerare för så kallat felhanterat bagage under 2016 inte mindre än 4 miljarder dollar visar. Även om antalet ”felhanterade” kollin, ett favorituttryck i branschen för bagage som är försenade, skadade, plundrade, stulna eller som på annat sätt gått förlorade efter incheckning, aldrig har varit lägre så jobbar branschen vidare på att minska antalet.

Idag är det bara knappt sex av 1000 passagerare som kan förvänta sig att vara avskilda från sitt bagage längre perioder än de förväntat sig eller för gott. En utredning av SITA, tillverkare av ett spårsystem som heter World Tracer System och som ger ut en årlig rapport om hur det står till med bagagehanteringen på våra flygplatser globalt, konstaterade att 21,6 miljoner kollin felhanterades under 2016, en nedgång från 23,3 miljoner under 2015. Det motsvarar 5,73 kollin per tusen passagerare, en stor nedgång från 2007 då det handlade om 18,88 kollin per tusen passagerare. Resolutionen, som utformades tillsammans med industrigruppen Airlines for America, antogs redan 2013 och ska tillämpas av sällskapets 275 medlemsbolag som tillsammans svarar för 83 procent av det globala flygresandet. 

Först ut att uppfylla resolutionens krav var Qatar Airways på sin flygplats Hamad International Airport i huvudstaden Doha. Enligt resolutionen ska flygbolaget kunna spåra alla kollin från början av resan till slut. Ett annat flygbolag som ligger långt framme är amerikanska Delta Airlines. Flera flygbolag däribland Qatar Airways och Delta har introducerat en ny funktion i sin mobilapp som gör det möjligt för resenärer att få realtidsuppdateringar om var deras resväskor befinner sig. Systemet bygger på RFID-teknik, som använder radiotaggar för att spåra exakt vilken tidpunkt väskorna passerar genom olika delar av ett nät av skanners.
Med hjälp av det senaste spårningssystemet torde flygindustrin tjäna drygt tre miljarder dollar under de närmaste sju. Tidigare tester visar enligt den amerikanska finanstidningen Forbes att RFID-systemet som Delta använder har en träffsäkerhet på 99,85 procent när det gäller att skanna av var taggarna befinner sig. Det nya systemet är en del av Deltas satsning att förbättra hanteringen av resenärernas bagage. I en kampanj som pågått sedan förra året lovar Delta att resenärerna ska få sitt bagage inom 20 minuter efter ankomst. Resenärer som behöver vänta längre än så ersätts med 2500 så kallade frequent flier-poäng – förutsatt att man anmäler förseningen till flygbolaget. Det RFID-system som Delta använder för att kunna spåra bagaget finns för nuvarande på 85 flygplatser i USA.

Enligt den kommer det att krävas obligatorisk spårning vid fyra stationer under den resa ett incheckat bagage gör. Det sker först när det lämnas in till flygbolaget, när det sedan lastas ombord på flygplanet, när det överlämnas till transferområdet och när det lämnas tillbaka till passageraren. På ungefär samma sätt som kurirbolag spårar paket, kommer flygbolagen att kunna spåra incheckat bagage då det förflyttas mellan en flygplats och mellan flygplan, där nästan hälften av bagaget försvinner. Som en följd av detta borde planen kunna lastas snabbare och bedrägerier med bagage minskas. När bagage går förlorade kommer man att hitta dem och återlämna dem till sina rättmätiga ägare snabbare. Flygbolag, flygplatser och bagage-handlers kommer att ha tillgång till dessa uppgifter, som kommer att standardiseras och göra det möjligt för personal vid kundtjänsten att hjälpa resenärerna när det gäller att informera passagerarna på vilka flygplatser deras kollin finns för att veta vem som ska stå för kostnaderna för de bortkomna väskorna. 
– Tidigare kunde passagerarna kräva flygbolagen på ett maxbelopp i amerikanska dollar per kilo. För några år sedan ökade detta så att det idag är större fokus på bagage, och det kostar flygbolagen betydligt mer pengar, säger Albert Chi, en av grundarna av wefindbags.com, ett bolag som använder sig av i stort sett samma spårningssystem som flygbolagen för att hitta förlorade kollin till sina kunder.

Även om många resenärer haft svårigheter att överhuvudtaget få ut några pengar i kompensation från flygbolagen har de nu rätt att få ut motsvarande 1170 amerikanska dollar för varje kolli i enlighet med Montrealkonventionen – även om man i vissa fall måste visa upp kvitton.

Det finns även andra som bidrar till att hjälpa passagerarna att hitta sitt bortkomna bagage. Horizn Studios, ett designbolag i Berlin, säljer resväskor som man kan få med inbyggda GPS-system, liksom ett Protective Guard Card som sänder ut ett larm när en plånbok eller en resväska plötsligt har hamnat mer än 30 meter från sin ägare. Men trots alla dessa nya teknologiska uppfinningar kommer det att finnas passagerare som lämnar flygplatsen utan sitt bagage. Om det inträffar i London, kan den väskbefriade söka hjälp hos Hotel Café Royal, som samarbetar med matchesfashion.com, en konfektionsfirma på nätet, Fashion Now.  Efter en telefonkonsultation med en stylist, kan man få ett urval av nya skickade till hotellrummet inom 90 minuter. 

För tio år sedan hade man en förhoppning om att alla länder i världen skulle börja använda sig av RFID men det var få bolag och flygplatser som vara beredda att betala för det hela. Men under de senaste åren har flygplatser över hela världen anpassat sin infrastruktur så att man kunnat öka snabbheten i dess sorteringssystem med fokus på att förbättra statistiken då det gäller borttappade transfererade väskor. Heathrow har byggt en underjordisk bagagetunnel genom vilken man länkat samman terminalerna med det nu operationella systemet mellan terminal 3 och terminal 5. Och det förväntas enligt John Beasley, som är chef för den avdelning som sysslar med bagagestrategier på Heathrow, leda till en minskning av borttappade kollin eftersom transfererat gods kommer att transporteras snabbare och mer tillförlitligt.

Rent generellt har man gått mot system som varit så automatiserade som möjligt istället för att lita till mänsklig arbetskraft för att på så sätt öka snabbheten och tillförlitligheten vid sorteringen. Utmaningen är att kunna klara av den fortsatta tillväxten av passagerare och därmed också antalet kollin som systemet måste ta hand om. För ett halvdussin år sedan lanserade flygindustrins organisation IATA (the International Air Transport Association) vad man kallade sin Baggage Improvement Programme. Då besökte man ett hundratal flygplatser runt om i världen och gav rekommendationer om hur man skulle kunna förbättra bagagehanteringen.

Hur sannolikt är det då att bagage försvinner? Det finns flera faktorer som försätter dig i en större risk att tillhöra de som drabbas.
– Risken är större att någonting går fel när det gäller större flygplatser men å andra sidan finns det flygplatser som klarar det bättre än andra. En stor flygplats i Asien redovisar vanligtvis bättre resultat än en mellanstor flygplats i Europa, säger Nick Gates. Gates, som är specialist på kommunikationer inom flygtransporter och IT-lösningar hos SITA.

Om du regelbundet flyger via flera sektorer tillhör du den största riskgruppen när det gäller att bli av med ditt incheckade bagage.
 – Ju fler sektorer du passerar desto större är risken att ditt bagage hamnar på avvägar. Om den första sektorsflighten är försenad måste du kanske snabba på för att hinna med din anknytning, men det är då inte säkert att bagaget hinner med i svängarna, säger Gates vidare.
– Man måste prioritera bagage som ska transfereras till förmån för kollin som har nått sin slutdestination. Det måste då finnas system som kan spåra dessa kollin om man i förväg vet var man ska söka problemen. Om vi antar att den första sektorsflighten är 30 minuter försenad så kan de som hanterar bagaget vidta åtgärder för att se till att dessa kollin transporteras snabbare mellan de två avgångarna, säger Gates.
– Införandet av en teknologi som ger realtids-information blir allt vanligare men det är långt ifrån alla som har det. Det hänger på flygplatserna och flygbolagen, säger han.

Syftet är enligt IATA att minska antalet förlorade eller försenade bagagebitar genom att hålla reda på det vid varje steg av resan genom användning av intelligenta spårningsegenskaper. Detta kommer att leda till en bättre kundupplevelse och samtidigt minska kostnaderna för att spåra, hämta och leverera saknade eller försenade väskor. Det kommer också att minska bedrägerier med bagage.

Under 2018 måste IATA-medlemmarna se till att de flygplatser de arbetar med har de nödvändiga IT-systemen och infrastrukturerna för att kunna stödja dem i enlighet med resolution 753. Det innebär att alla flygplatser, både befintliga och nya kommer att behöva bedöma sin infrastruktur när det gäller bagagehanteringen och vid behov uppgradera eventuella brister. 

Nu är det så att även om de olika flygbolagen och flygplatserna inte implementerat det nya systemet till den 25 juni 2018, så väntar emellertid inga sanktioner eller ens någon tillrättavisning.
– Det ska verkligen inte behövas. Alla i branschen vet att varje felhanterad väska kostar pengar och alla är överens om att det här är det hittills bästa sättet att minska utflödet av pengar, säger Hans Ollongren, som är ansvarig för SAS myndighetskontakter.
– Det råder ingen som helst tvekan om att SAS kommer att vara redo när det gäller att uppfylla Resolution 753, säger Ollongren vidare.
Vi frågade då Ollongren vem som ska stå för kalaset och han svarade då:
– Eventuella merkostnader förväntas täckas via den normala IT-utvecklingen hos flygbolag, flygplatser och handlingsbolag.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Några tumregler för att förhindra att bagaget går förlorat

1. Skriv ditt namn på insidan och utsidan av dina väskor. Ännu bättre är om du lägger en kopia av dina färdrutter i var och en av väskorna så att flygbolaget kan lokalisera dig.

2. De vanligaste orsakerna till att bagage försvinner eller försenas är sena incheckningar och byte av plan där det är knappt om tid. Undvik bägge i möjligaste mån.

3. Lägg alla värdesaker i din kabinväska, det vill säga kameror, datorer, mediciner, plånböcker, smycken, pass, färdrutts- och kontaktinformation och andra handlingar som är viktiga för din resa och som aldrig ska ligga i ditt incheckade bagage.

4. Skriv upp vad du har i dina väskor. Det må låta tråkigt men när flygbolaget frågar dig vad du hade i väskan vill du inte glömma något av värde.

5. Se till att den person som checkar in ditt bagage sätter rätt destinationshandling på alla dina incheckade kollin och se till att du får ett bagagekvitto för varje.

6. Packa ner ett ombyte av kläder i din kabinväska så att du har något att ta på dig om ditt incheckade bagage är försenat.

7. Teckna en reseförsäkring. Det är den bästa garantin för att få tillbaka vad du förlorat.