Affärsresenären_logga_2017_svart

Sunfleet utökar i Göteborg - öppnar på åtta nya platser

I takt med att Göteborg förtätas, förändras också beteenden kring bilanvändning. Antalet medlemmar i Sveriges största bilpool ökar kraftigt och för att möta medlemstillväxten måste fler bilar finnas tillgängliga för medlemmarna. Bara den senaste veckan har Sunfleet öppnat nya poolplatser på åtta nya platser runt om i staden.

Bilpoolsföretaget Sunfleet har nu över 12 000 medlemmar i Göteborg. Hela 2 500 av dessa har anslutit sig under 2017. För att möta det stora inflödet av medlemmar måste nya bilar placeras ut och göras tillgängliga.

Sunfleet har för tillfället fler än 300 bilar på 150 platser runt om i staden men bara under den senaste veckan har företaget placerat bilar på åtta nya platser i Göteborgsområdet, bland annat i Biskopsgården, Almedal, Majorna och Mölndal. Frida Enslöw, Regionansvarig för Västsverige, berättar varför den stora utökningen måste utföras och om bilpoolens utveckling utanför stadens centrum.

- Det strömmar in nya medlemmar i Göteborg och det är mitt jobb att se till att alla har tillgång till bil, när de vill. Vi har alltid ett högt medlemsinflöde i centrum men den senaste tiden har vi märkt av fler nya medlemmar utanför centrum. Därför försöker jag dels utöka antalet poolplatser i stan, men även etablera Sunfleet på helt nya platser, utanför stan och i förorter, säger Frida.

Att hitta nya parkeringsplatser är en stor utmaning för bilpoolsföretagen. Det saknas fortfarande en juridisk definition av begreppet bilpool vilket krävs för att lagändra så kommuner kan upplåta dedikerad gatumark till bilpooler. Gatumark i attraktiva lägen behövs för att bilpoolsbranschen ska kunna möta efterfrågan och expandera där människor vill ha poolplatser. 

- Efterfrågan är stor här i Göteborg och samtidigt som vi har en väldigt bra dialog med kommunerna så faller vi alltid tillbaka på definitionen, då avsaknaden hämmar vår utveckling på platser där efterfrågan är stor, säger Frida.

Sunfleet har ca 65 000 medlemmar i Sverige som har tillgång till över 1400 bilar, på över 485 platser i fler än 50 städer.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter