Affärsresenären_logga_2017_svart

SJ storsatsar efter ännu ett stabilt kvartal

SJ har en fortsatt stabil lönsamhetsutveckling trots att årets tredje kvartal påverkades av intäktsbortfall på grund av att många tågavgångar har varit spärrade för försäljning. Med en god resandeutveckling i ryggen har SJ under kvartalet fattat beslut om upphandling av en ny snabbtågsflotta – en investering på mellan 5 och 6 miljarder kronor.

SJ redovisar i dag ett rörelseresultat för tredje kvartalet på 167 MSEK (270), vilket innebär en fortsatt högre avkastning på operativt kapital än målet på sju procent. Den stora anledningen till att SJ haft färre avgångar att sälja biljetter till är sena besked om tåglägen med anledning av de upprustnings- och underhållsarbeten Trafikverket genomför på framförallt Södra och Västra stambanan. Insatserna i sig är mycket viktiga för en mer robust järnväg, men ger kortsiktigt negativa effekter på SJs intäkter. Nettoomsättningen uppgick till 1 846 MSEK (2 286). Skillnaden i omsättning mot förra årets tredje kvartal beror främst på lägre intäkter från upphandlad trafik och färre avgångar till försäljning.

SJ har en fortsatt stabil resandeutveckling och antalet resor har ökat med fem procent mellan januari och september i år. Under kvartal tre ligger antalet sålda resor kvar på samma nivå som motsvarande kvartal förra året.

- Det går fortsatt bra för SJ och det är riktigt roligt att vi nu kommer att kunna möta framtidens ökade efterfrågan på tågresor med en helt ny modern snabbtågsflotta. Vi kommer att köra de nya tågen i Sverige samt till Norge och Danmark, och planen är att sätta in de första tågen på linjen Stockholm-Malmö, säger SJs vd Crister Fritzson.

Utfall under tredje kvartalet 2017:
Nettoomsättningen uppgick till 1 846 MSEK (2 286)
Rörelseresultatet uppgick till 167 MSEK (270)
Kvartalets resultat uppgick till 132 MSEK (212)

Utfall perioden januari – september 2017:
Nettoomsättningen uppgick till 5 693 MSEK (6 803)
Rörelseresultatet uppgick till 486 MSEK (503)
Periodens resultat uppgick till 389 MSEK (395)

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter