Skärmavbild 2017-01-17 kl. 18.18.54

Nya bilskatter

Planerar du att köpa ny bil nästa år kan det bli aktuellt att slippa skatten, kanske till och med få pengar tillbaka. Detta kommer då bara gälla vissa bilar, alla övriga får en förhöjd skatt, ofta tre till fyra gånger högre..

TEXT TEGE TORNVALL FOTO SHUTTERSTOCK

Detta framgår av regeringens förslag till nya bilskatter, som riksdagen lär emotta utan större ändringar
att införas till den 1 juli. Förslaget bygger på tron att mer av växternas livsnödvändiga näring
koldioxid, skulle hota jorden med farlig uppvärmning.
Det nya förslaget bygger på den franska tanken att gynna önskade bränslen och missgynna oönskade bonus/malus. Som önskade bränslen anses eldrift, laddhybrider, vanliga hybrider och biobränslen. De senare görs av växter och anses därför förnybara. Icke önskade bränslen, som naturgas, bensin, och diesel framställs av gas och olja som tas ur marken.
Mycket låg förbrukning av sådana bränslen tolereras dock genom att varken få skatt (malus) eller
subvention (bonus). Förslaget skall stimulera övergång till bilar som drivs av enbart el eller biobränslen. Det omfattar dels subventioner på inköpspriset för vissa bilar, dels olika hög skatt på olika
typer av bilar. Lokalt får då några bilar gratis eller billigare parkering eller slipper trängselskatt. Allt bygger på hur många gram koldioxid motorn släpper ut per körd kilometer i EU:s blandade körcykel.
Förslaget gäller inte bara personbilar utan även lätta transportfordon och bussar (högst 3,5 ton).

DYRARE FÖRMÅNSBILAR För förmånsbilar saknas ännu nya regler. Det gäller även ersättning eller skatteavdrag för den som i tjänsten kör förmånsbil men betalar bränslet själv. Klart är däremot att av arbetsgivaren betald trängselskatt kommer att beskattas som förmån.

RÅDANDE LÅGA RÄNTENIVÅ, gör förmånsbilar särskilt förmånliga. Men så lär inte fallet bli med de nya
reglerna, menar tjänstebilsexperten Ronny Svensson på Ynnor. De cirka 250 000 förmånsbilarna
kommer troligen bli betydligt färre. Milersättning för körning med egen bil i tjänsten är heller inte klar men lär enligt Ronny Svensson knappast komma att ändras från nuvarande 18:50 per mil skattefritt, klart under den totala marginalkostnaden och särskilt för nyare bilar.

EFTERSOM ALL FÖRBRÄNNING av kolhaltiga ämnen alstrar vattenånga och koldioxid samt andra restprodukter, samvarierar motorernas CO2-utsläpp, ganska nära med deras förbrukning. Men ju effektivare förbränningen är, desto mindre övriga restprodukter och desto högre andel vattenånga och koldioxid får man. Själva energibäraren i alla bränslen är kol. Ju större andel kol i bränslet, desto mindre av bränslet går åt.

I FALLANDE ORDNING har diesel högst andel, därefter bensin, sedan etanol och sist metanol. Per mil behövs minst diesel och mest metanol – men lika mycket kol, som ju är energibäraren.

FULLSTÄNDIG FÖRBRÄNNING kräver minst bränsle – men ger störst andel vattenånga och koldioxid som restprodukt. Båda är dock gynnsamma för jordens växtlighet och skördar. Ändå är politikens mål att minska för växtligheten gynnsamma tillskott av koldioxid till atmosfären. Skatt på körda mil är redan bränsleskatten med två tredjedelar av bränslepriset. En del gäller redan koldioxid. Det nya förslaget beskattar koldioxid ytterligare och försvårar och fördyrar ägande och bruk av de flesta
bilar i vårt glesbefolkade land med stora avstånd.

KOL BILDADES i enorma mängder i jordens inre, som vid vår planets begynnelsen vräkte ut koldioxid i
gigantiska vulkanutbrott och bildade vår första riktiga atmosfär. Sedan dess har långa istiders kalla hav
tagit upp nästan all koldioxid, så att nutidens drygt 400 ppm (miljondelar) är historiskt låg trots nutidens tillskott. Under högt tryck och hög värme nybildas olja och gas av ursprungligt kol i jordens inre. Allt mer olja utvinns från djupet, långt under de fossila lagren. Denna olja kommer från  ursprungligt kol och kan därför inte kallas fossil. Den är svårare och dyrare att utvinna, men det råder ingen brist.