Affärsresenären_logga_2017_svart

Få begär ersättning vid försenat eller inställt flyg

Redan efter tre timmar har man som resenär rätt till ersättning vid försenat flyg. Men det är färre än en av tre som gör det, visar en undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av FOREX Bank.

I undersökningen uppger sex av tio (57 procent) svenskar att de varit med om att deras flyg har varit mer än tre timmar försenat. Av de drabbade är det bara 28 procent som begärt ut ersättning från flygbolaget. Hälften (49 procent) av resenärerna uppger att de känner till att man kan få ut ersättning men inte begärt det. 16 procent uppger att de inte visste att man kunde få ersättning vid försenade flygavgångar och 7 procent vet inte hur man begär ut ersättning.
 
– Att begära ut ersättning kan tyvärr vara en rätt krånglig process vilket kan förklara varför sju av tio inte begär ut ersättning trots att många vet att man har rätt till det. Det finns idag flera företag som hjälper resenärer att begära ut ersättning vid försenat flyg, vilket kanske tyder på att processen inte är så enkel, säger Tom Friberg, kommunikationschef på FOREX Bank.
 
Om man kan få ersättning, beror på varför flyget är försenat eller ställs in. Hur mycket ersättning man kan få beror på hur hur lång resan är, vart den går och hur många timmar flyget är försenat. Ersättningen kan också variera beroende på om flygbolaget är baserat i EU eller flyger till eller från EU.
 
Förutom ersättning i form av pengar ska flygbolaget vid minst två timmars förseningar bjuda på mat och dryck. Vid försening till nästa dag ska de stå för hotell och transporten dit. Om du behövt göra nödvändiga inköp på grund av förseningen kan du även få ut ersättning för detta, viktigt då är att spara kvittona för dessa köp.
 
– Om flyget är försenat eller ställs in och det resulterar i att du når din slutdestination mer än tre timmar sent kan resenären inte bara ha rätt till ersättning, utan också hjälp med ombokning och assistans, säger Tom Friberg.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter