Affärsresenären_logga_2017_svart

Skamdebatten kring flyget

Den senaste tiden har debatten kring flygets miljöpåverkan, den kommande flygskatten och svenskars eventuellt dåliga eller goda samvete rasat i olika forum.

Som nyhetsjunkie och politiskt intresserad har det varit svårt att undgå diskussionen som för närvarande rasar i medierna kring miljön och flyget. Förmodligen har den beslutade flygskatten med det hela att göra, i kombination med höstens val till Sveriges Riksdag. 
Miljöfrågan är givetvis oerhört viktig för oss alla. Till syvende och sist handlar det om våra barn och barnbarns överlevnad. Det finns många platser på jorden som redan nu på allvar känner av klimatförändringen. Visst är vi många som minns ett annat klimat även här i Sverige, men det är trots allt små förändringar som skett jämfört med hur det ser ut på andra ställen i världen. Klimatet driver migration av miljoner människor från delar av klotet där det blir svårare och svårare att överleva, vilket redan nu känns av i vårt samhälle. De här strömmarna kommer att öka om vi inte snabbt gör något. Matbrist och torka gör det omöjligt för människor att bo kvar och många har inget annat val än att förflytta sig.

I den kontexten är en flygskatt helt rimlig. Den känns till och med otillräcklig. Tyvärr är inte världen så enkel eller svart och vit. Miljön är viktig, men inte isolerad från andra stora frågor i vårt samhälle. Som vi hört i det tidigare resonemanget är frågorna till och med hopflätade, som tex frågan om miljö och migration. Det finns ytterligare parametrar som inte finns med ovan, till exempel ekonomin, sysselsättningen, frågan om identitet, konsumtion och kultur. 

Flygbranschen jobbar på att hitta en global lösning på miljöfrågan för flyget, genom samarbetsorganet ICAO (International Civil Aviation Organisation). ICAO’s mål var att ha ett konkret förslag på bordet redan nu, men det dröjer åtminstone ett par år innan det är klart. När det läggs fram kommer vi att ha ett förslag som gäller all världens flygbolag, vilket ger lika villkor för alla. Det är beklagligt att det dragit ut på tiden, men å andra sidan har till exempel EU instiftat en handel med utsläppsrätter för flyg i Europa under tiden. Våra svenska flygbolag ökar kontinuerligt användningen av biobränsle i tanken och Swedavia är en av världens bästa flygplatsoperatörer om man ser till miljövänlighet. Nu anser regeringen att detta inte räcker och från den 1 april i år införs en flygskatt.

När SBTA svarade på remissen om flygskatten betonade man att svenska företag gärna bidrar till en bättre miljö, men att en ”ensidig” svensk flygskatt, dvs en skatt utanför ICAO skulle få negativa ekonomiska konsekvenser för svenska företag. Ett ABB, Ericsson eller SKF som reser till fabriker i andra länder, eller servar produkter på andra marknader, måste flyga. Resekostnaderna för ett företag i den storleken är stora, man brukar prata om att det är den 3:e till 4:e största rörliga kostnaden i ett bolag. Skatten kommer att slå mot dessa företags resultat och måste därför kompenseras på något sätt. Flygskatten kommer därför att direkt påverka svenska företags konkurrenskraft på en global marknad och i förlängningen riskera sysselsättningen i Sverige. 

Som privatperson kan jag ta ställning och välja bort flyget för miljöns skull. Som företag har man inte alltid det valet. Det går inga tåg till Indien eller Brasilien. 

Text: Lotten Fowler, generaldirektör för SBTA*

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

SBTA

*SBTA, Swedish Business Travel Association, är en organisation vars mål är att stötta sina medlemmar – köpare och leverantörer – i frågor som rör tjänsteresor och möten. SBTA har i dagsläget över 250 medlemsföretag och är, tillsammans med de övriga nordiska föreningarna, partners i GBTA, Global Business Travel Association. 

Lotten Fowler är generaldirektör för SBTA och är under 2018 gästskribent i Affärsresenären. Om du som läsare har några frågor eller synpunkter på ämnen du vill att vi tar upp är du välkommen att kontakta SBTA på info@sbta.se.