Affärsresenären_logga_2017_svart

Dyrare köra bil än många tror

Näst bostad och mat är bilen de flesta hushålls största kostnad. Av Sveriges nära 4,9 miljoner personbilar i trafik ägs en dryg miljon av juridiska personer och resten av hushåll. Det blir drygt 3,8 miljoner bilar på 4,2 miljoner hushåll. Runt 85 procent av hushållen har tillgång till minst en bil. Uppåt 30 procent av hushållen har minst två bilar.

Text Tege Tornvall

Om vi antar genomsnittligt inköpspris 150 000 kronor per bil i dagens penningvärde, har svenska företag, förvaltningar och hushåll investerat 750 miljarder kronor i sina bilar. Med genomsnittligt nuvärde 100 000 kronor per bil är de i dag värda 500 miljarder kronor. 

Personbilar svarar också för nära fyra femtedelar av alla Sveriges inrikes persontransporter. Med genomsnittligt 1 200 mil per bil och år går de tillsammans nära 6 miljarder mil per år. Med snittfart 5 mil per timme tar det 1,2 miljarder timmar. 

Flertalet bilresor görs utan ersättning. Men med beräknat timpris 200-300 kronor skulle alla bilresor motsvara 240-360 miljarder kronors årligt trafikarbete. SJ omsätter ca 9 miljarder per år. I korthet: bilen ÄR Sveriges transportapparat för persontransporter. 

Höga milkostnader

Den kostar också sina ägare en bra slant att äga och köra. Nya bilar körs mer och kostar mer att köra. Ett bra jämförelsemått är deras totala milkostnad med alla kostnader inräknade. För företag används termen total operationell kostnad, TCO på engelska. 

Med uppräkning för 2018 visar Motormännens bilkostnadskalkyl 100–150 000 kronor total årskostnad för en ny 315 000-kronorsbil som körs 1 500 resp. 2 500 mil per år under fyra år. Det blir 58-69 kronor per körd mil.

Tidningen Vi Bilägare redovisar kostnader för 67 testade bilar 2017-2018. Med färre kostnader inräknade kostar de i genomsnitt 38:50 per mil för 6 000 mil på tre år, från 24–25 kronor för de billigaste till 62 kronor för den dyraste. Med alla kostnader ökar milkostnaden med minst 10 kronor. Miljonbilar kostar över 100 kronor per mil.

Bilar som ägs av företag eller körs i tjänsten går ofta längre än 2 000 mil per år. Det ökar deras totala kostnad men minskar milkostnaden. 

De runt 250 000 som kör förmånsbil får än så länge billiga privata mil, på marginalen billigare ju fler de kör. De som kör egen bil i tjänsten får däremot inte tillräcklig ersättning för att efter skatt täcka den faktiska kostnaden. 18:50 skattefri ersättning per mil är en tredjedel av faktisk milkostnad. 

Med 50-55 procent marginalskatt på extra ersättning krävs minst 100 kronor extra per mil, men faktisk extra ersättning brukar ligga på runt 20 kronor. De som kör tusentals mil i tjänsten får sällan tillfälle, tid eller lust att också köra långt privat. Då blir färre privatmil dyra på marginalen.

Höjda förmånsvärden

Per 1 juli höjer nya regler förmånsvärdet för alla bilar, för bensin- och dieselbilar mycket kännbart. 250 000 förmånsbilar lär snabbt bli färre i takt med att löpande kontrakt går ut. Elbilar, laddhybrider och gasbilar får bättre villkor – men inte lika goda som ännu gällande förmånsregler.

Nya bilar som släpper ut högst 60 gram koldioxid per km enligt EU:s blandade körcykel får från 1 juli 10–60 000 kronor tillbaka (bonus) på köppriset. Det är elbilar och laddhybrider. Gasbilar får 10 000 kr bonus. 

Nya bilars största kostnad är värdeminskning. På tre år tappar de hälften eller mer av värdet. En 300 000-kronorsbil tappar på 6 000 mil över 150 000 kronor – 25 kronor per mil. Med åren avtar värdeminskningen, men service och underhåll blir dyrare. För att minska kostnaderna måste man göra mer själv. Hur många kan det?

Näst två av tre nya bilar köps av juridiska personer. För dem är tiden viktigaste. Bilarna måste gå. Sedan säljs de till privatpersoner. Då blir det viktigare att hålla bilarnas värde uppe. För ägare av äldre bilar är låga kostnader viktigast. 

Men även äldre bilar kostar mycket. Marginalkostnaden för en extra mil är svår att få under 25 kronor. Äldre bilar drar mer och kräver mer underhåll och reparationer – men körs kortare sträckor. Det ökar milkostnaden.

Som påbröd kommer högre skatter och fler pålagor. Det lär ytterligare höja kostnaderna för att äga och köra bil. 

 

Kostnad Bensin Diesel
Inköpspris 315 000 kr 315 000 kr
Mil per år 1 500 2 500 1 500 2 500
Bränsleförbrukning 6,5 l/100 km 5 l/100 km
CO2-utsläpp 172 g/km 120 g/km
Rörliga kostnader
Bensin, 14:50 per liter 14 138 23 563
Diesel, 14:50 per liter 10 875 18 125
Service, rep, underhåll 7 240 9 530 7 240 9 530
Däck 4 620 6 510 4 620 6 510
Värdeminskning 30 000 48 000 30 000 48 000
S: a rörliga kostnader 55 998 87 603 52 735 82 165
Fasta kostnader
Försäkring 9 500 12 000 9 500 12 000
Skatt, besiktning 7 474 7 474 5 922 5 922
Garage, P-plats 4 000 4 000 4 000 4 000
Kapitalkostnad 3% 5 250 5 250 5 250 5 250
Värdeminskning 20 000 30 000 20 000 30 000
S: a fasta kostnader 46 224 58 724 44 672 57 172
Totala kostnader 102 222 146 327 97 407 139 337
Varav värdeminskning 50 000 78 000 50 000 78 000
Per mil 68:50 68:15 58:53 64:94 55:73
Varav värdeminskning 33:33 31:20 33:33 31:20

Kalkylen bygger på Motormännen 2016 men är uppräknad för högre skatt och kostnader. Kalkylens bilar får malus-skatt. Elbilar och laddhybrider slipper undan med 360 kr grundskatt. Alla övriga utom etanol- och gasbilar får högre skatt.