Affärsresenären_logga_2017_svart

Mobility as a Service

Mobility as a Service (MaaS) eller Transportation as a Service (TaaS) som det också kallas ibland, är begrepp som beskriver hur vi med hjälp av teknik kan effektivisera nyttjandet av offentliga och privata transportmedel och alltså komma ifrån det privata ägandet av till exempel bil. 

Alla som äger en bil vet att det kostar. Bränsle, parkering, service. Bara man sätter sig i bilen sjunker värdet och tusenlapparna flyger iväg. I vissa delar av landet, som till exempel i Norrland, kan det vara svårt att undvika bilen, men det finns få anledningar till att ha bil i storstaden. Beräkningar visar dessutom att folk i genomsnitt använder sin bil 4% av tiden, men att kostnaden för bilen utgör hela 85% av folks genomsnittliga transportkostnad.

Delningsekonomin ökar och vi har i Sverige sett en etablering av Uber, DriveNow och andra bildelningstjänster. Nu växer ytterligare alternativ fram genom MaaS. En app ger möjlighet att boka och betala för transport – må det vara kommunal buss eller tunnelbana, en hyrbil eller taxi. Antingen betalar man en månadsavgift för obegränsat åkande eller så betalar man per resa. 

Det finns redan företag på väg in i Sverige med ett MaaS erbjudande. Rent praktiskt kopplar man upp olika aktörer till sin lösning; till exempel hyrbilen från bensinmacken, de kommunala cyklarna i City,  SL eller Västtrafik, olika tågbolag, bussbolag osv. Även parkering, bensin och andra kringtjänster kan kopplas in. Appen löser betalningen och bokning. Tekniken gör att Appen kan ersätta de enskilda aktörernas biljetter och nycklar så det blir enkelt för användaren. Tänk dig att friktionsfritt gå från cykeln till tunnelbanan, sätta dig på regionaltåget och sen ta ytterligare en buss när du kommer hem. Allt i samma App.  Än så länge utvecklas MaaS för privat bruk, men de som jobbar med utveckling menar att det snabbt kommer att erbjudas även företagsrelaterade tjänster och abonnemang. Svenska Trafikanalys har gjort en förstudie kring hur implementering av MaaS skulle påverka infrastrukturen i Sverige. En slutsats är att ”implementering av MaaS-tjänster i svenska städer bedöms ha god potential att bidra till ett mer hållbart transportsystem, mycket tack vare ett minskat privat bilinnehav och överflyttning av resor från bil till gång, cykel och kollektivtrafik. Detta leder i sin tur till en mer effektivt utnyttjad personbilsflotta, och en utfasning av äldre teknik.”
Idag lever 54% av världens befolkning i städer. Prognoser säger att det kommer röra sig om 67% runt år  2050. Det säger sig självt att vi inte kan fortsätta äga bilar i samma utsträckning som nu – det kommer helt enkelt inte att finnas plats. Lägg till det konsekvenserna för miljön – 7 miljoner människor beräknas redan nu dö i förtid pga dålig luft och mobilitet är den största bidragande orsaken.

Tekniken kommer helt klart att revolutionera sättet vi ser på bilåkning och transport. Den tidigare så starka drivkraften att ”äga sin egen bil” kommer att mattas av och vi kommer framöver att se helt annorlunda på bilen och mobilitet. Självkörande bilar testas redan och det är en tidsfråga innan de är överallt. Tekniken möjliggör naturligtvis även andra förändringar inom mobilitet och MaaS är en naturlig utveckling. Beräkningar visar att MaaS kommer att omsätta 1 billion USD redan 2030! 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

SBTA

*SBTA, Swedish Business Travel Association, är en organisation vars mål är att stötta sina medlemmar – köpare och leverantörer – i frågor som rör tjänsteresor och möten. SBTA har i dagsläget över 250 medlemsföretag och är, tillsammans med de övriga nordiska föreningarna, partners i GBTA, Global Business Travel Association. 

Lotten Fowler är generaldirektör för SBTA och är under 2018 gästskribent i Affärsresenären. Om du som läsare har några frågor eller synpunkter på ämnen du vill att vi tar upp är du välkommen att kontakta SBTA på info@sbta.se.