Affärsresenären_logga_2017_svart

De härjande epidemierna på jorden

Förödande orkaner och bränder i USA och i Karibien har på nytt visat att extrema väderhållanden som kraftigt förstärkts av klimatförändringarna kan skapa nya problem. 

Text: Harald Möllerström

En av de mest oroande är spridandet av sjukdomar, i synnerhet vektorburna sjukdomar eller sjukdomar som överförs av flygfän. Det handlar i det här fallet om sjukdomar som överförs till människor via insektsbett, vanligast av myggor, fästingar och flugor. Bland de vanligaste är zika, borelia, malaria och gula febern. 

Nu senast har det drabbat Brasilien och det handlar om en av de värsta epidemierna av gula febern, som för bara några år sedan var mer eller mindre utrotad och bara existerade i några fickor i tropikerna.
Myndigheterna i Brasilien varnar nu för att viruset kan spridas till andra delar av världen. Hittills har minst fyra personer som har återvänt från Brasilien och andra delar av Sydamerika till sina hemländer i Europa avlidit av sjukdomen uppger The Center for Disease Control and Prevention som har sitt huvudkontor i Atlanta i USA.  
Man betonade att ingen av de insjuknade hade vaccinerats före sin avresa och att de hade vistats på den populära turistön Liha Grande utanför Rio de Janeiros kust.
Brasiliens hälsovårdsministerium rapporterade nyligen att 409 personer avlidit av gula febern från juli förra året till början av maj i år däribland ett tiotal utländska turister. Man sade vidare att merparten av fallen hade ägt rum i landets sydöstra delar i det tätast befolkade delstaterna Sao Paulo, Rio de Janeiro och Minas Gerais. Dessutom hade myndigheterna registrerat 1 300 misstänkta fall av gula febern.
Målsättningen är att vaccinera 77,5 miljoner människor i landet fram till april 2019 men i mars hade man ännu inte vaccinerat mer än fyra miljoner. Utbrotten av gula febern har ökat i Brasilien sedan 2016 och har nu spridit sig till områden där man i folkhälsokretsar inte trodde att det var nödvändigt med vaccinationer.
Vaccinet är mycket effektivt men det finns ett stort problem och det är man internationellt håller på att få slut på det. 

Enligt tidskriften JAMA rapporterades det första utbrottet av gula febern redan 1648 och enligt Gilder Lehman Institute i USA slog sjukdomen 1793 ut 10 procent av befolkningen i Philadelphia som då var USA:s huvudstad och 1878 krävde sjukdomen 5 000 liv i Memphis. 
Sedan 1900-talets början har gula febern varit begränsad till Sydamerika och Västafrika men utbrotten i de områdena har förvärrats år från år men forskarna har ingen om aning skälet till de senaste utbrotten av gula febern. 
Utbrotten av gula febern har ökat i Brasilien sedan 2016 och har nu spridit sig till områden där man i folkhälsokretsar inte trodde att det var nödvändigt med vaccinationer.
Sjukdomen har fått namnet på grund av att huden och ögonen hos den smittade får en gulaktig färg.
Även om epidemierna varit värst på landsbygden finns det en ökad oro för att viruset kan spridas till storstäderna om de som bor på landsbygden inte får tag i vaccinet. 
Precis som från landets senaste epidemi, som orsakades av zika, ett annat virus som överförs av myggor och som orsakar microcefali, överförs både zika och gula febern i första hand i urbana miljöer av aedes egypti” säger Anders Wallensten,    som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsosinstitutet.
”Det är svårt att säga i vilken grad klimatförändringarna spelat någon större roll när det gäller spridningen av de sjukdomsepidemier som på senare tid drabbat olika delar av världen, säger Wallensten, 
På frågan om det finns några belägg för att några sjukdomar ökat i omfattning som ökat i samband med klimatförändringar, svarar han att enskilda utbrott det kan röra sig om rena tillfälligheter i vissa fall.
”En viktig faktor är globaliseringen. Det är inte särskilt ovanligt att olika smittobärande insekter följer med transporter av varor från en världsdel till en annan”, säger Wallensten vidare.

”De flesta som smittas får inga symptom alls. Endast ett fåtal får den allvarliga varianten. Det är bara de som får allvarlig sjukdom som också ger leverpåverkan som blir gula” säger Wallensten.

”Bästa sättet att undvika gula febern är att vaccinera sig om man ska till ett område där smittan finns. I övrigt gäller det att skydda sig mot myggstick för att undvika gula febern och andra myggöverförda infektioner. Det som kan minska risken att bli biten är att använda myggmedel, bära täckande kläder (särskilt i gryning och skymning), sova under impregnerat myggnät och vistas i rum med air conditioning”, säger han vidare.
Gula febern är en virussjukdom som fortfarande orsakar problem i många länder i de tropiska delarna av Afrika och Sydamerika. Den överförs till människan liksom malaria av myggbett. Men istället för en parasit som malaria, är gula febern ett virus som myggan sprider från en smittad person till en annan. 
Enligt Folkhälsoinstitutet yttrar sig symptomen på sjukdomen oftast omkring sex dagar efter det att en person blivit biten av en mygga och då oftast av feber, huvudvärk och smärtor i kroppen, gulsot och illamående och om denne inte behandlas omgående riskerar patienten att hamna i koma och avlida. Om behandlingen sker på ett tidigt stadium klarar sig de flesta som drabbats av sjukdomen utan svårare följder.
En resenär löper idag mycket liten risk för att smittas och sjukdomen kan förebyggas med vaccination. Det finns enligt Folkhälsoinstitutet idag ett effektivt vaccin mot gula febern som fungerar i tio år
 Alla bör enligt Folkhälsoinstitutet inte vaccineras mot gula febern. Det gäller främst personer med nedsatt immunförsvar eller gravida eller personer med svår allergi mot ägg eller hönsproteiner.
Vissa länder har krav på vaccination före inresa, särskilt om man kommer resande från områden där sjukdomen ofta förekommer. Kraven syftar främst till att skydda landet, inte resenären.
I vissa länder måste man visa upp intyg på giltig vaccination. För att certifikatet ska vara giltigt måste vaccinationen ha utförts minst tio dagar innan ankomst. Rekommendationen har tidigare varit att påfyllnadsdos krävs efter tio år vid vistelse i områden där sjukdomen finns men Världshälsoorganisationen (WHO) har nu fastställt att en dos ger livslångt skydd.
Om man ska resa till tropiska områden i Afrika eller Sydamerika och till en del storstäder i Sydamerika bör man vaccinera sig, även om landet inte formellt skulle kräva det. 

Över 300 miljoner gula febern-vaccindoser har givits och allvarliga reaktioner är extremt ovanliga. Vaccinet kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället hos upp till 25% av de vaccinerade under några dagar.
Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall, men det är ofta svårt att veta om allergin orsakats av vaccinet eller av något annat som den vaccinerade exponerats för.
Gula febern-vaccin skyddar 95 procent av de vaccinerade inom en vecka.
Resenärer får ett bevis på att de vaccinerats som kallas Yellow Card. Det är viktigt att föra med sig vaccinationshandlingen hela tiden när man reser i Afrika och Sydamerika, eftersom myndigheterna kommer att be att få se detta då man reser in och reser ut ur ett land där gula febern grasserar. Personer som inte har detta intyg, riskerar att omhändertas eller sättas i karantän för sin egen säkerhets skull och säkerheten för de som visas i närheten.
Enligt världshälsoorganisationen WHO är de tre viktigaste faktorerna till förekomsten av vektorburna sjukdomar antalet och koncentrationen av djur som är värddjur för insekterna, förekomsten av parasiter som orsakar sjukdomar och patogena organismer och det mänskliga uppträdandet. 
Klimatförändringen och alla dess effekter förstärker de tre komponenterna. 
För det första förlänger den stigande temperaturen säsongen och ökar den geografiska utbredningen för de smittobärande insekterna. I takt med att temperaturen stiger kan myggor och andra insekter som lever i varma regioner flytta till nya högre belägna regioner. Exempelvis förlänger det varmare klimatet säsongen för de myggor som sprider zika-viruset.  
För det andra har den ökade nederbörden i form av regn, översvämningar och luftfuktigheten skapat större arealer där insekterna kan fortplantas. Och på nytt är zikaviruset ett exempel. Efter de stora översvämningarna i den amerikanska delstaten Louisiana i augusti 2016, ökade reproduktionen och det har och lett till en ökning av antalet myggor av typ aedes som överför zikaviruset. Detta fenomen väntas enligt WHO med stor sannolikhet upprepas i delstaterna Texas och Florida och på andra håll i takt med att klimatförändringen leder till mer översvämmade kustområden. 
För det tredje kommer den mänskliga  
migrationen då stora mängder människor tvingas att lämna sina hemtrakter till följd av torka och andra skäl som orsakats av klimatförändringen att utsättas för virus mot vilka de inte har något immunitetsskydd. Eftersom många människor flyttar från landsbygden till städerna föreligger det en ökad risk att de överför sjukdomar till överbefolkade urbana områden. 
Även om man har tagit konkreta steg, måste regeringarna enligt WHO investera oerhört mycket mer på olika nivåer mer för att korrekt kunna spåra insekterna i takt med att djur – och växtvärdar förflyttar sig runt om i världen.
Världshälsoorganisationen och andra biståndsorgan håller också på att tackla en annan utmaning – att spåra mänskliga sjukdomar. Utbrottet av ebola i Västafrika 2014 fick allmänheten att inse behovet av spåra smittsamma sjukdomar av alla slag. Enligt WHO krävs effektiva åtgärder för att spåra smittsamma sjukdomar.

Krav för att komma in i landet:
Om man ska resa till tropiska områden i Afrika eller Sydamerika och till en del storstäder i Sydamerika bör man vaccinera sig, även om landet inte formellt skulle kräva det. 

Länder där det föreligger risk för att drabbas av gula febern:

Afrika: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Elfenbenskusten, Equatorialguinea, Etiopien, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kenya, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Republiken Kongo, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Sydsudan, Tchad, Togo, Uganda.

Syd- och Nordamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Franska Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad och Tobago, Venezuela.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter