Skärmavbild 2017-01-17 kl. 18.18.54

Hård Brexit påverkar resandet

Affärsresenärernas vardag hotas av ett annalkande ”no deal” Brexit. Det är hög tid att EU och Storbritannien börjar förhandla kring villkoren för flyget efter Brexit. Flyget är per definition internationellt och därför, för att undgå kaos, i mycket hög grad beroende av en lösning.

Brexit kommer att påverka Europa på många sätt, vilket blir tydligare för var dag vi närmar oss den 29 mars 2019, det datum då Storbritannien helt lämnar EU. Britternas önskan om att slippa EU:s regelverk och stoppa immigrationen kommer få konsekvenser på många fler områden än så och allt eftersom förhandlingarna fortskrider framträder komplexiteten.
Ett område det pratats för lite om och som kommer få enorma konsekvenser för affärs- och turistresandet är vad som händer kring ”Aviation”, dvs de avtal som reglerar flyget. För resenärerna förändras turtäthet, utbud, pris, säkerhetsarbetet och smidigheten att resa till och från Storbritannien och för företag förändras möjligheten att träffa avtal med brittiska bolag och för vissa volymer. 
Britterna skulle behöva ersätta de avtal som idag finns mellan EU och övriga länder och det handlar enligt Financial Times bland annat om ungefär 65 internationella transportavtal. Det hela kompliceras ytterligare av att medlems avtalet i EU förhindrar Storbritannien från att träffa nya avtal före mars 2019. Ett av de internationella transportavtal som behöver ersättas med något nytt är det ”Open skies-avtal” som sedan 2007 finns med USA, vilket gör det möjligt för flygbolag från båda sidor av Atlanten att operera på varandras marknader. Ett avtal som sedan det träffades lett till en 18% ökning av den transatlantiska trafiken.

För företag som reser mycket och som träffar så kallade ”Corporate Airline Agreements” kan det bli krångligt framöver. De flesta bilaterala flygavtal kräver att flygbolag är majoritetsägda i den marknad de opererar från. Bolag registrerade i Storbritannien kommer inte längre anses europeiska. Det i sin tur innebär att det blir svårt för brittiska flygbolag att behålla samma nätverk de i dag trafikerar. Dessutom finns i existerande EU-US avtal så kallade anti-trust avtal, som ger allianser och joint ventures möjlighet att samarbeta kring priser och intäkter. Det är därför rimligt att anta att Brexit kan förändra förutsättningarna för nuvarande allianser och deras möjlighet att träffa globala avtal. Både konsolidering av volymer och avtal kan vara i fara. 
Det europeiska arbetet kring flygsäkerhet sker inom ramen för myndigheten European Agency for Aviation Safety (EASA). EASA har idag hand om många av de tillstånds- och tillsynsuppgifter som tidigare utfördes av de europeiska ländernas egna flygsäkerhetsmyndigheter. Fram tills Brexit träder i kraft nästa år måste de brittiska myndigheterna följa EASA:s regelverk, men därefter är det oklart hur det blir. Då måste avtal och kontroller på plats för att säkra att Storbritannien fortsatt möter den standard som krävs för att flyga i Europa. 

Eftersom flygbolagen inte kan vänta på att Storbritannien och EU kommit överens har flera bolag redan börjat sina förberedelser. Ryanair och Wizzair har båda sökt om brittisk licens för att säkra sina inrikes volymer efter Brexit. IAG, som inkluderar Iberia och British Airways, har både europeiska licenser och brittiska för de olika bolagen. 
Som vi vet bokas och säljs biljetter 12 månader i förväg, vilket innebär att det i dag säljs biljetter till flighter som inte helt säkert kommer att gå, till priser som inte säkrats. Flygbolagen har påpekat att de egentligen behövt ett avtal på plats minst 18 månader före Brexit, då de inte vet hur läget kommer att se ut. Vissa bolag har lagt in formuleringar i stil med ”om regelverket tillåter flighten att gå”, för att skadefritt kunna cancellera flighter.  

Det är hög tid för reseindustrin att uppvakta EU och politikerna. Riskerna med en ”no deal Brexit” för flyget är alarmerande; svårigheter för brittiska flygbolag att verka inom EU och resten av världen, försämrade valmöjligheter för resenärerna och ökad risk/bristande säkerhet.  Den konkreta konsekvensen av en ”no deal” blir omedelbart inställda flygningar mellan Storbritannien och EU:s medlemsstater. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

SBTA

*SBTA, Swedish Business Travel Association, är en organisation vars mål är att stötta sina medlemmar – köpare och leverantörer – i frågor som rör tjänsteresor och möten. SBTA har i dagsläget över 250 medlemsföretag och är, tillsammans med de övriga nordiska föreningarna, partners i GBTA, Global Business Travel Association. 

Lotten Fowler är generaldirektör för SBTA och är under 2018 gästskribent i Affärsresenären. Om du som läsare har några frågor eller synpunkter på ämnen du vill att vi tar upp är du välkommen att kontakta SBTA på info@sbta.se.