Skärmavbild 2017-01-17 kl. 18.18.54

71 % bekymrade över sin klimatpåverkan

71 procent av alla affärsresenärer är bekymrade över sin resas klimatpåverkan enligt en nyligen genomförd undersökning av COMTACH, en av världens ledande marknadsplatser för oberoende konsulter.

Hänsyn till klimat och miljö står högt på agendan bland dagens affärsresenärer visar en ny undersökning. 71 procent uppger att de oroar sig för resans klimatpåverkan och koldioxidutsläpp. 81 procent av kvinnorna väljer tåg framför flyg som transportmedel på affärsresan om det är möjligt. Siffran för män är 52 procent.
Klimat och miljö blir en allt viktigare fråga även för affärsresenärer. Enligt en nyligen genomförd undersökning av COMATCH, en av världens ledande marknadsplatser för oberoende konsulter, är en tredjedel av affärsresenärerna lika eller mer oroade för resans klimatpåverkan idag, jämfört med för 5 år sedan. De yngre åldersgrupperna är mer oroade än de äldre. Även kvinnor oroar sig mer än män. 20 procent oroar sig inte alls.
 - Vår undersökning visar att de flesta är bekymrade över hur affärsresan påverkar vårt klimat och vår miljö. Dock är deras möjlighet att påverka resans koldioxidutsläpp och miljöavtryck begränsad, på grund av avstånd, tid och kostnad, kommenterar Toby Toudal Nielsen, Director Nordics, COMATCH.

Kvinnor mer miljöfokuserade än män
Flyg är det vanligaste transportmedlet men de flesta affärsresenärer föredrar tåg. 60 procent av kvinnorna föredrar tåg som transportmedel jämfört med 43 procent av männen. 25 procent av kvinnorna föredrar att flyga, bland männen är siffran 39 procent. Intressant är också att kvinnor anser att de flyger dubbelt så mycket som de egentligen skulle vilja. Och de tar tåget hälften så ofta som de skulle vilja. 81 procent av de kvinnliga respondenterna anger att de väljer tåg framför flyg så ofta det är möjligt. Bland männen är andelen 52 procent.
 
Män reser i längre perioder än kvinnor
De allra flesta är positiva till att resa i jobbet. 49 procent anser att det oftast är kul att resa i jobbet, speciellt i åldersgruppen 50–59 år. Män uppskattar affärsresandet mer än kvinnor, viket också visar sig resultatet kring hur länge man är borta från hemmet, där kvinnor väljer ofta att resa i kortare perioder än män. På frågan om vad som bekymrar dem mest när de reser i jobbet, svarar drygt 31 procent av kvinnorna att största utmaningen är att få ihop familjepusslet. 45 procent oroar sig för ökad stress och att inte komma fram utvilad. Samma siffra för män är drygt 21 respektive 38 procent.
 
Hotell är den mest populära boendeformen
Hotell är den mest populära boendeformen och även om privata aktörer som Airbnb ökar, så föredrar de tillfrågade att bo på hotell för servicens skull, även om boendet kostar mer. Den yngre målgruppen är mer villig att välja ett privat boendealternativ än den äldre, så länge det är centralt beläget och erbjuder snabb Internet-uppkoppling. För kvinnorna är även tillgång till fitnesscenter/gym en viktig parameter - det är mindre viktigt för män. Det går hand i hand med att 30 procent av kvinnorna tycker att det är svårt att upprätthålla en sund livsstil under en affärsresa.
 
När det kommer till miljömedvetenhet anger 70 procent av kvinnorna att de återanvänder hotellhanddukar och lakan. Samma siffra för männen är 58 procent.

Barack Obama är drömmedresenären
När respondenterna fick frågan om vilken affärspersonlighet de helst skulle vilja hamna bredvid under en långdistansflygning svarade 56 procent Barack Obama. På andra plats hamnar Richard Branson (36 procent) och på tredje plats, Elon Musk (32 procent).
 
Om undersökningen
I undersökningen deltog oberoende konsulter som är registrerade hos COMATCH. Samtliga respondenter har minst två års erfarenhet från välkända konsultföretag - eller tio års erfarenhet som branschexperter från specifik industri. Undersökningen genomfördes under perioden 25 juni till 23 juli 2018. 382 deltog - varav 301 var män.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter