Skärmavbild 2017-01-17 kl. 18.18.54

Hållbarhet i samverkan

Hållbarhetsfrågan har det senaste halvåret seglat upp som en av de viktigaste frågorna i Sverige. Begrepp som Flygskam, Flygskatt, att skolka för Miljön osv används i var och varannan mening. Hur ser hållbarhetsarbetet ut i resebranschen och hur kan vi flytta fram positionerna ytterligare?

Låt oss börja med att definiera begreppet hållbarhet, eftersom det tolkas på många olika sätt. Vi pratar ofta om de tre P-na; People, Planet, Profit, vilka på svenska brukar uttryckas som Socialt, Miljö och Ekonomi. Alla tre parametrarna behöver vara i balans för att begreppet Hållbarhet ska gälla. Hänsyn ska tas till miljön på ett sätt som både tar hänsyn till människorna som berörs i sammanhanget och som är ekonomiskt hållbart. 

Som debatten går i Sverige i dag framställs flyget som den absolut största miljöboven och något vi måste upphöra med omedelbart för att rädda vår framtid. Det är synd, på så många olika plan. Självklart ska alla göra vad de kan för att minska sin klimatpåverkan och i många fall kanske det är onödigt att flyga. Samtidigt behöver vi fundera över vad det får för konsekvenser om företag slutar flyga. Det är inte realistiskt att ett exportberoende litet land långt upp i norr ska klara av att behålla jobben, sysselsättningen utan att resa för att besöka kunder och leverantörer. Det är med andra ord inte hållbart att sluta flyga – ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv. 

Tro inte att man inte möts digitalt! De virtuella mötena ökar i rasande takt. Samtidigt som all verksamhet blir mer global ökar även behovet av att ses. Och resorna blir längre. Sammantaget ökar behovet av Hållbara Resor! För att jordklotet ska klara av globaliseringens konsekvenser behöver vi utveckla ny teknik och skapa nya samarbeten.

Vad gör (affärs-)resebranschen för att bli mer hållbar? En uppsjö av initiativ pågår parallellt. Hotellkedjorna serverar mer miljövänlig mat, klimatsmarta byggnader uppförs och kunder stimuleras att tänka miljö när de bokar konferenser för att nämna några exempel. Som kund är det många miljöcertifieringar att hålla ordning på, men tumregeln kan vara att tänka att även om de skiljer sig åt är det alltid ”bättre med något än inget”. 

Biluthyrarna går i allt större utsträckning mot att vara leverantörer av ”mobilitet”, mobila lösningar. Det kan handla om att erbjuda el-cyklar, spark eller annat som hjälper kunden att ta sig runt. I takt med att utökade möjligheter att ladda elbilar, utökar biluthyrarna antalet elbilar och andra fossilfria alternativ.

Mötesbyråerna är till stor hjälp när det kommer till att ordna hållbara möten. Den som använder en tredje-parts leverantör (någon form av mötesbyrå) har inte bara avlastning när det gäller genomförandet utan kan också få stöd i de olika valen för att vara så hållbar som möjligt. Förutom att de ställer krav på anläggningar att vara miljövänliga, kan de stötta i förståelsen kring hur konkreta val påverkar ekonomin. Det behöver inte bli dyrare för att man väljer ett miljövänligt alternativ!

Maria Wetterstrand presenterade utredningen tidigare i år Maria Wetterstrand presenterade utredningen tidigare i år

Flygbranschen i Norden är långt framme och har satt egna aggressiva mål för att möta upp kundernas och resenärernas efterfrågan. Målet att svenskt inrikesflyg ska vara helt fossilfritt till 2030 är ambitiöst, men kommer att uppnås enligt branschen själv. Flygbolagen driver på för att få produktion av biobränsle i Sverige (eller i vart fall i något av de nordiska grannländerna) vilket glädjande nog understöds i den utredning som förre språkröret för MP, Maria Wetterstrand, presenterade tidigare i år.  Även flygplansflottan moderniseras i en aggressiv takt, vilket per automatik leder till färre utsläpp.

Förändringarna ger nya möjligheter för resebyrån att leverera ett mervärde. De resebyråer som på ett bra sätt sammanställer statistik för att stödja kundens mål kring Hållbarhet kommer att ha ett försprång. Kundföretag i dag vill både kunna följa upp sin miljöpåverkan, veta att de leverantörer man jobbar med är socialt ansvarstagande i relation till omgivning och anställda samtidigt som det inte kostar mer än om man inte gör de ”goda valen”. Resebyrån kan också stödja resenärerna att göra ”rätt val” vid bokningstillfället!

Det är aldrig ett alternativ att sluta resa i tjänsten! Privatresan kanske man kan avstå från, men många av de tjänsteresor som görs behövs för att upprätthålla verksamheten. Av den anledningen behöver resebranschen fortsätta att arbeta tillsammans för att ta fram hållbara alternativ!

Text: Lotten Fowler, generaldirektör för SBTA*

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

SBTA

*SBTA, Swedish Business Travel Association, är en organisation vars mål är att stötta sina medlemmar – köpare och leverantörer – i frågor som rör tjänsteresor och möten. SBTA har i dagsläget över 250 medlemsföretag och är, tillsammans med de övriga nordiska föreningarna, partners i GBTA, Global Business Travel Association. 

Lotten Fowler är generaldirektör för SBTA och är under 2019 gästskribent i Affärsresenären. Om du som läsare har några frågor eller synpunkter på ämnen du vill att vi tar upp är du välkommen att kontakta SBTA på info@sbta.se.