Skärmavbild 2017-01-17 kl. 18.18.54

Investera i vatten

Rent dricksvatten är en av vår tids främsta och allvarligaste bristvaror. Ungefär 2,1 miljarder människor saknar tillgång till rent vatten och i takt med ökad befolkning, konsumtion och urbanisering förvärras läget. En megatrend som skapar förutsättningar för bolag inom vattensektorn. Här förklarar Johanna Kull om hur du kan investera i vattensektorn. 

Det finns ungefär 1 400 miljoner kubikkilometer vatten på jorden, men 97 procent utgörs av saltvatten. Endast tre procent är sötvatten, varav två procent är bundet i glaciärer. Bara en procent av allt vatten är med andra ord tillgängligt oss människor. Detta samtidigt som befolkningsökning, urbanisering, ökad konsumtion och inte minst klimatförändringarna driver på efterfrågan på vatten. Behovet av smarta lösningar för att rena och återanvända vatten, såväl som bättre infrastruktur för att effektivare tillvarata och transportera befintliga vattenresurser, är därför stort.

Dessa två motstridiga trender, efterfrågan som ökar och utbudet som redan idag underskrider efterfrågan, skapar investeringsmöjligheter och det finns det mycket som talar för vatten som en långsiktigt god investering. Nu kan man inte placera i rent vatten direkt, men vill man ha exponering mot vattensektorn kan man köpa in sig i bolag verksamma inom infrastruktur och vattenförsörjning. Antingen direkt via aktier eller indirekt via fonder som är inriktade på vattenbolag.

Dessa vattenaktier/fonder kommer sannolikt aldrig vara några aktieraketer, det är ju trots allt verksamma i en relativt defensiv bransch. Men det unika med vatten, är att det är just unikt. Vatten kan inte jämföras med någon annan naturresurs som till exempel olja. För till fossila bränslen finns det ju substitut. Det gör det inte till vatten. Rent vatten är helt enkelt en förutsättning för allt liv.

Fonder som investerar i vattenbolag
På Avanzas plattform hittar jag fem fonder inriktade mot investeringar i vattenbolag. Alla aktivt förvaltade och med mellan 50 och 60 procent av fondens innehav placerat i amerikanska bolag. En viss geografisk likhet med en globalfond med andra ord. Prislappen för fonderna är något högre än snittet och kräver därför mer uppföljning än en billig indexfond. Två av de tre fonder som funnits i minst tre år, har under denna tidsperiod haft en avkastning i nivå med en billig globalfond. Bäst har det gått för RobecoSAM Sustainable Water som också är den med lägst avgift samt den enda fonden i urvalet som kvalificerat sig för Morningstars hållbarhetslöv.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

Johanna Kull
Sparekonom
Avanza