Affärsresenären_logga_2017_svart

Night train

Med ord som ”flygskam” och klimatsmarthet klingande har antalet flygresenärer minskat - inte bara utrikes utan även på inrikes. Under 2018 minskade antalet utrikes flygresor med en halv miljon men att antalet minskat även på inrikes har framför allt satt sina spår hos det svenska flygbolaget BRA som nyligen sade upp en tredjedel av sin personal – drygt 350 – med motiveringen att antalet personer flög inrikes hade minskat avsevärt. 

Text: Harald Möllerström

Generellt minskade antalet passagerare på de svenska flygplatserna under mars i år med 7 procent jämfört med mars 2018.
Istället har tåget fått ett uppsving trots kritiken mot att punktligheten minskat från målet på 91 procent till 77 procent under förra året.
De två första månaderna av 2019 noterade SJ samma trend som under 2018.
 ”Vi har sett en stark utveckling de senaste fyra, fem åren. Förra året ökade antalet resor med 1,5 miljon eller 5 000 fler resor per dag, säger SJ:s VD Crister Fritzson.

Stephan Ray Stephan Ray

Intresset att ta tåget till kontinenten har ökat kraftigt jämfört med tidigare. Men idag är det inte lika enkelt att ta sig kors och tvärs över landsgränserna med ett och samma tåg. Varje land har sina egna säkerhetssystem, signalsystem och exempelvis krav på att lokförarna är certifierade och talar språket i alla länder de kör i. Och vissa länder, exempel Danmark, har ett annat elsystem. ”Just nu bygger vi om alla våra X2000-tåg så att de kan köra i Danmark, vilket kommer ge en större flexibilitet. Ett fåtal X 2000 har kunnat köra till Köpenhamn tidigare, men inte alla” säger SJ:s presskommunikatör Stephan Ray. 
”Samtidigt ser vi till att den nya snabbtågsflotta som ska köpas in också kan trafikera dansk järnväg. Vidare så har Tyskland har en smalare lastprofil än Sverige så SJs befintliga personvagnar och snabbtåg kan inte trafikera Tyskland. Tåg som ska trafikera både Sverige och Tyskland kräver tysk lastprofil och utrustning för att klara tysk och dansk signal- och elsystem, utöver den svenska. I samband med uppgraderingen av X2000-flottan förses samtliga tågsätt med utrustning för den danska järnvägen.

Så kortsiktigt försöker vi underlätta för svenskarna att ta sig till Köpenhamn, för väl där ökar valmöjligheterna att ta sig vidare. Bland annat försöker vi se om nästa års tidtabell kan anpassas så att det finns bra anslutningar i Köpenhamn när våra tåg ankommer. Vårt uppdrag från vår ägare, staten, är att driva persontrafik i Sverige, så där ligger vårt fokus” säger Stephan Ray.
Nu har den sittande regeringen beslutat sig för att satsa 50 miljoner kronor på utvecklingen av tågresandet under 2019. Anslaget får användas för utgifter för av staten upphandlad tågtrafik från Sverige till destinationer i andra länder. 
”Det ska vara lätt att resa klimatsmart. Därför satsar regeringen på nattåg ut till kontinenten. Det är ännu för tidigt att säga något om vilka europeiska städer som kan bli aktuella. Det är frågor vi nu vill att Trafikverket ska titta på. Målet är nattåg till flera europeiska städer”, säger Tomas Eneroth infrastrukturminister.

”Satsningen på nattåg tillsammans med att vi nu gör den största järnvägssatsningen i modern tid kommer att betyda mycket för omställningen av transportsektorn. Det gör vi för att klara klimatet, bygga ett starkt samhälle och för att nå målet att bli världens fossilfria välfärdsland” säger Eneroth vidare.
”Fler och fler människor vill kunna resa klimatsmart både på semestern och i jobbet. Nu är det upp till oss politiker att bidra till att tåget blir ett självklart alternativ att välja ut i Europa, säger Per Bolund, biträdande finansminister. Vår-ändringsbudgeten är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Vi frågar S:s presskommunikatör hur långt fram i tiden nattågen till kontinenten ligger.
”När det gäller nattåg till kontinenten så är det något regeringen bett Trafikverket att utreda. SJ har inga kommersiella planer på nattågstrafik, men följer frågan om upphandlingen. Det kommer naturligtvis att bli dyrare med nattåg jämfört med flyget dels beroende på antalet sovkupéer som ryms i en sovvagn och dels hur många avgångar man får in på ett dygn? 
” Men frågan bör ställas till Trafikverket. Det är sådana faktorer som gör nattåg till dyr produkt i jämförelse med ett snabbtåg/höghastighetståg som kan fördela kapitalkostnaden på fler resenärer i fler omlopp under samma dygn. Det är också en anledning till att nattågstrafiken till Jämtland/Övre Norrland är upphandlad.
Vem bestämmer vad ni har för uppdrag?
– Det gör vår ägare, staten. Så SJs uppdrag är i grunden en politisk fråga. Men i januariöverenskommelsen finns stort fokus på järnvägen. Regeringen vill att Trafikverket upphandlar nattågstrafik till kontinenten, för det krävs nya vagnar för nattåg. Våra nattågsvagnar är för breda för att köra i Europa och används för fullt redan. Men SJ är givetvis intresserade av ett sådant upphandlat uppdrag.
Finns det planer på att köpa in nattåg som kan glida ner i Europa?
– Vi har inga planer att köpa in den typen nattåg, utan beställer nya snabbtåg för cirka 5-6 miljarder. Vårt fokus och investeringar sker ju utifrån vårt uppdrag som i dag primärt handlar om tågtrafik i Sverige.
Nattåget är ju en dyr produkt eftersom de inte har lika många platser som ett vanligt tåg och bara hinner köra ett halvt omlopp, till skillnad från höghastighetståg som hinner fram och tillbaka ett par gånger. Nattågen är i behov av subventioner för regelbunden trafik utanför högsäsong. Vi kör gärna nattåg, men allt handlar ju om vilket uppdrag vi får. 
Men det är klart att vi måste möta det ökade intresset, och just nu är det fler som vill resa än det finns vagnar och spår i Sverige.
 
Pris och restid är kraftfulla konkurrensverktyg. Därför går utvecklingen mer mot snabba dagtåg”, säger Ray.
 På 80-talet fanns ett direkttåg mellan Stockholm och Paris, varför finns det inte nu?
– Förr var det vanligt att ta tåget lite varsom helst i Europa. Flyget kostade betydligt mycket mer än tåget, och järnvägen var ett statligt monopol som oftast innebar att resenärerna inte betalade den kommersiella kostnaden, en typ av subvention. Men efterfrågan på utlandsresor med tåg försvann i princip när lågprisflyget dök upp. Man ska dock komma ihåg att det var utländska tåg som kördes från Sverige, inte SJs.

SJ ser däremot positivt på dagtåg till kontinenten. När Fehmarn Bält-tunneln tas i drift bör det ta uppskattningsvis mellan två och en halv och tre timmar på sträckan Malmö-Hamburg och då är SJ intresserat av reguljär snabbtågstrafik. 
Den 17 km långatunneln, som ska förbinda de danska öarna Lolland och Fehmarn i Tyskland torde inte klar förrän tidigast 2028-2029 eftersom man knappt mer än kommit igång med arbetet. Femern A/S och dess tyska projektpartner LBV Lybeck fick i maj klartecken av de tyska myndigheterna att påbörja arbeten för tunneln under Fehmarn Belt vid Puttgarden.
 ”Fehmarn Bält-tunneln är en förutsättning för en attraktiv restid från Sverige till kontinenten med snabbtåg. Då är SJ intresserade av snabbtågstrafik till Hamburg. I förlängningen vill vi se en höghastighetståglinje mellan till exempel Stockholm-Hamburg med en restid på omkring fem timmar”, säger Ray vidare. 

Hur går det för SJ:s planer på att underlätta bokningen att boka hela sin tågresa i Sverige?
”Om du syftar på att boka hela din tågresa från Sverige till kontinenten, så jobbar SJ med en digital lösning som vi hoppas kunna presentera senare i år.
De senaste årens kraftiga resandeökningar börjar skapa trängsel nu eftersom att det är ont om nya tåglägen. Det kommer bli en förbättring efter sommaren när de nya Mälartågen levereras (Mälabs regionaltåg), vilket frigör fler personvagnar för andra linjer”. 
”Man ska komma ihåg att tågresandet har fördubblats sedan början av 1990-talet, så det är en trend som pågått i decennier. Men de senaste åren har SJ märkt av en kraftigare ökning än tidigare. Förra året reste närmare 32 miljoner resenärer med SJ. Det motsvarar en ökning med 5 000 nya resenärer varje dag. Enbart första kvartalet i år hade SJ en ökning på närmare tio procent i resandevolym” säger Stephen Ray. 
Samtidigt uppgraderas X2000, vilket innebär 15 procent fler platser per tågsätt. De första uppgraderade X2000-tågen sätts i drift i samband med tidtabellsskiftet 15 december 2019. 
Och 2021/22 kommer den nya snabbtågsflottan - och totalt kommer SJ att öka kapaciteten med 50 procent de kommande fem åren.
 
Vi vill göra vad vi kan för att göra det enklare att åka tåg utomlands, men just nu är det krångligt med olika signalsystem och regler kring certifierade lokförare som ska kunna språket i de land de kör igenom, vilket kräver stora investeringar om vi pratar direkttåg med dagens förutsättningar. 
Men inom EU jobbar man på en harmonisering av tågtrafiken, att det ska bli samma lika system kring biljetter och trafik – i hela EU. Men det finns en hel del frågor som vi behöver lösa. Ska exempelvis SJ hållas ansvariga om det blir störningar i ett annat land? Det finns också större projekt på europeisk nivå, med en biljettplattform som alla kan utgå ifrån. Förhoppningen är att den plattformen ska vara igång inom ett eller ett par år. Vi måste få ihop allt detta men för att kortsiktigt underlätta för resenärerna så hoppas vi kunna erbjuda en digital lösning för utlandsförsäljning innan sommaren. Samtidigt jobbar vi vidare med att göra det ännu enklare att boka tågresan i Sverige. Vi har kommit långt, SJ fick utmärkelsen Sveriges bästa sajt förra året och rankas som Europas mest digitala resebolag. Så nu satsar vi vidare på att uppgradera X2000-tågen som kommer bli Europas modernaste och smartaste tåg, med ny bistro, nya stolar och ny teknik, säger Stephen Ray. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter