Affärsresenären_logga_2017_svart

Japan

Det stadigt minskande födelsetalet och det ökande antalet åldringar i det japanska samhället utgör ett hot mot samhället, säger Japans premiärminister Shinzo Abe och man talar om en demografisk tidsinställd bomb.

Text: Harald Möllerström

Antalet födda föll till det lägsta sedan man började med att föra statistik i Japan 1899. Det kanske mest uppenbara tecknet på problemet är att man idag säljer fler blöjor till vuxna än till babies på de japanska varuhusen

Antalet födda 2017 minskade enligt Business Insider till 946,060 och det var enligt den japanska regeringen det andra året där antalet nyfödda underskred miljonen. Samtidigt uppgick antalet döda till 1,3 miljoner vilket innebar att landets befolkning minskade med 394 373 personer under 2017. 
Det innebär ett antal olika problem för landets regering. Regeringen måsta satsa mer pengar på sjukvård och det tillsammans med en minskad arbetskraft och skattebas leder enligt ekonomiska bedömare ofrånkomligen till en ekonomisk stagnation. Det innebär vidare att det inte kommer att finnas tillräckligt med unga människor för att ta hand om de äldre. 
"En åldrande befolkning innebär högre utgifter för regeringen, otillräckligt med pengar till pensioner, en brist på människor att ta hand om de äldre, en långsam ekonomisk tillväxt och en brist på unga arbetare”, sade Mary Brinton, en sociolog vid Harvard University till Business Insider 2017.

Landets befolkning steg snabbt under 1900-talet, från 44 miljoner till 128miljoner år 2000 men sedan dess har födelsetalen fallit snabbt. Av dessa har 67 824 människor fyllt 100 år och mer och pensionärerna – de över 65 – utgör idag en fjärdedel av landets befolkning.

Med tanke på omfattningen så måste regeringen vidta ett antal åtgärder för att tackla problematiken, i första hand för att öka arbetsstyrkan i landet och minska utgifterna för den äldre befolkningen, sade han till tidskriften the Economist. 

Det japanska parlamentet, diet håller för tillfället på att diskutera ett regeringsförslag om att importera 345 000 utländska arbetare för en femårsperiod. Detta låter väldigt dramatiskt men demografiska nedgången är betydligt allvarligare. Livslängden i landet är 84 år och är det högsta i världen. Drygt 28 % av befolkningen är över 65 år jämfört med 21 % i Tyskland, 15 % i USA och 6 % i Indien. I landet finns inte mindre än 69 785 hundraåringar. Det innebär att det antalet ökats med sju gånger jämfört med läget för två decennier sedan. 

Man har inte längre råd med välfärdsstaten och statskulden ligger på 250 % av BNP och Japan lider dessutom av en akut brist på arbetskraft. Det finns redan 1,6 jobb på varje arbetssökande och arbetsstyrkan förväntas minska från 67 miljoner 2018 till 58 miljoner 2030.

En klar lösning är invandring. Endast 2 % av arbetsstyrkan är född utomlands jämfört med 17 % i USA. Men regeringen har i smyg släppt in fler utländska arbetare, i de flesta fall förtäckta som studenter. Planen som debatteras i diet syftar till att locka till sig arbetare inom 14 industrier, däribland byggnation, varven och personal för att ta hand om den äldre befolkningen. De kommer att få visum som sträcker sig över fem år, åtminstone till att börja med, och de kommer inte att få ta med sig sina familjer. Ett annat krav är att alla måste kunna tala japanska hjälpligt. 

I debatter har Abe gjort allt för att tona ner att de nyanställda invandrarna inte ska få stanna permanent utan är gästarbetare. Dessutom betonar han att de utländska arbetarna är en sista utväg i väntan på att regeringen försöker få fler japaner i arbete. Under hans sex år vid makten har ytterligare två miljoner anslutit sig till arbetskraften och det innebär att det är fler kvinnor i arbetslivet i Japan än i USA. Han har ökat antalet daghem och fått de stora bolagen att dokumentera sina ansträngningar att förbättra möjligheterna för sina kvinnliga anställda. Och från och med nästa år kommer det inte att kosta något att ha sina barn på dagis. Drygt hälften av de kvinnor som har fött ett barn återgår till arbetslivet jämfört med 38 % 2010. 
 “Vi har försökt att skapa ett samhälle som gör det möjligt för fler kvinnor att vara verksamma och att få högre poster”, sade Abe.
Abe vill helst att befolkningen ”ska vara aktiv under hela sin levnad och inte gå i pension”. Hans regering kommer sannolikt att höja pensionsåldern för statsanställda från 60 år till 65 år och uppmuntrar näringslivet att göra samma sak. Som det är idag har många företag höjt pensionsåldern eller återanställt personal som har gått i pension, oftast på deltidsbasis. 23 procent av de som är över 65 år arbetar fortfarande. De utgör en mycket större andel av arbetskraften än i andra rika industriländer. Och Abe planerar att förstärka den trenden genom att öka den statliga pensionen för de som går med på att ta ut den senare än de behöver. På lång sikt hoppas premiärministern att robotar och artificiell intelligens ska bidra till att minska bristen på arbetskraft. 
”Jag tror att vi kommer att behöva färre jobb i framtiden till följd av en ökad produktivitet”, sade Abe.

Premiärminister Shinzo Abe Premiärminister Shinzo Abe

Att få den äldre generationen att arbeta längre är särskilt gynnsamt för den japanska statens finanser eftersom den både leder till högre skatteintäkter och lägre pensionsutbetalningar. Abe tycks planera svepande förändringar för att få ordning på välfärdsstaten. 
“Vi kommer att satsa på en reform med inriktning på den sociala säkerheten, däribland sjukvård och medicin, pensioner och annat”, sade han.
 “Vi försöker att skapa ett samhälle där människor kan hålla sig friska och aktiva och finna en mening i att bli gamla”, sade Abe vidare. 

Men i praktiken är Abe mer försiktig. Även efter det att man höjt pensionsåldern kommer den ändå att vara lägre än i många andra rika länder. Dessutom missgynnar det nuvarande systemet de som är över 65 år som skulle vilja arbeta mer än deltid eftersom deras pension då minskas om denna biinkomst och den ordinarie lönen skulle överskrida 460 000 yen (ca 40 000 kronor) i månaden. Det är inte klart om han planerar någon förändring i det avseendet. De som försöker att hålla sig friska och förhindra sjukdomar som att regelbundet motionera eller något göra något annat för att hålla sig friska skulle belönas. 

Att höja pensionsåldern är inte på något sätt lika kontroversiellt i Japan som i många andra länder. En opinionsmätning som regeringen gjorde 2017 visade att 42 procent av de tillfrågade som var 60 år eller äldre ville fortsätta att arbeta efter pensionsåldern. Abe eftersträvar att göra Japan till en modell för samhällen med en åldersdigen befolkning. 

Han säger också att han vill att hans land ska bli en modell för hur man ska leva väldigt länge och på ett tillfredsställande ekonomiskt sätt. Han talar om att ”skapa ett samhälle för hundraåringar”. Men för att uppnå detta måste Abbe under sista tre sista år vid makten genomföra reformer som är betydligt mer dramatiska än de som han talar om i dagsläget.

Nyckeln är att förmå tillräckligt många människor att arbeta längre för att stötta de som inte kan längre. Det finns tre sätt att uppnå detta mål: att övertala dagens anställda att arbeta längre, att uppmuntra fler kvinnor att komma in i arbetslivet och att släppa in fler invandrare. Japan har gjort framsteg på alla tre punkterna. Andelen arbetare över 65 år är de högsta i G7, andelen kvinnor i arbetslivet har nyligen passerat USA. Bolagen däremot är ivriga att investera i robotar för att öka produktiviteten. Abbe har lovat att reformera det statliga pensionssystemet för att uppmuntra de anställda att gå i pension senare. Allt detta är välkommet men det räcker ändå inte. Om det japanska folket kommer att leva till dess att de blir 100 år, måste de gå i pension långt senare än 70 år.

Han har gjort mer än sina föregångare. Faran är dock att Japan kan komma att bli ett exempel på ett land som har gjort för lite och för sent. 
Mer än hälften av alla japanska bebisar kan räkna med att bli 100 år. Denna tanke skulle ha gjort den japanske författaren Yukio Misha dödsförskräckt. Han ansåg att det var oerhört viktigt att dö ung och vacker. Det avskräcker också dagens pessimister. De oroar sig för att i takt med att landets befolkning minskar, att sjukhusräkningarna ökar, att pensionssystemet brakar samman, att byarna töms och att det inte kommer att finnas tillräckligt med unga kvar att ta hand om de äldre. 
Kvinnor har ofta hamnat på deltidsjobb eller dåligt betalda jobb. En del anser att fler utlänningar kommer att göra Japan mindre säkert och harmoniskt men det finns inga bevis för detta. Andra befarar att de kan komma att utgöra en börda men enligt bestämmelserna släpps de bara in i landet om de har ett jobb. Med tanke på Japans låga födelsetal så måste man importera unga gästarbetare som behövs inom olika sektorer av samhället.
Premiärministern borde också skapa mer stimulansåtgärder för lokalbefolkningen så att de arbetar efter pensioneringen och att detta sedan ska sätta spår i lönekuvert. Detta är en politisk svår åtgärd att få igenom men alternativet är enligt politiska bedömare en oundviklig skuldkris. 
Ett åldrande samhälle behöver inte vara orkeslöst. Som Abbe påpekade nyligen, går dagens äldre japaner lika snabbt som de gjorde för tio år sedan. Men för att Japan ska ha en bra ekonomi med en ännu mer åldrad befolkning, måste han agera snabbare än har gjort tidigare.

Den minskade nativiteten och det åldrande japanska samhället accelererar med en hastighet utan motstycke”, sade Abe i en intervju för ekonomitidskriften the Economist.
”Vi måste därför omgående satsa på en effektiv politik. Han nämnde då en rad reformer som syftar till att öka arbetskraften och minska kostnaderna för den äldre befolkningen.
Han har sett till att man ökat antalet daghem och tvingat storbolagen att dokumentera sina ansträngningar att ge kvinnor högre befattningar. Från och med i år kommer det vara gratis att få en plats på daghemmen. Drygt hälften av kvinnorna i Japan återgick 2018 till arbetet efter de fött barn jämfört med 38 procent 2010. 
”Vi har försökt att skapa ett samhälle som gör det möjligt för kvinnor att arbeta längre och skaffa sig bättre positioner i samhället”, har han också förklarat.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter