Affärsresenären_logga_2017_svart

Till bilens försvar 

De flesta affärsresor görs med bil. Flertalet affärsresor är inte över längre avstånd. Även om man för längre avstånd tar tåget, flyger eller åker båt, åker man ofta bil till och från järnvägsstationer, flygplatser och hamnar – och på plats när man kommit fram. 

Därför försvarar Affärsresenären ägande och användning av bilar. Därför har Affärsresenären fasta bilsidor, inriktade på bilens bruk, nytta och ekonomi. Det är särskilt viktigt i rådande coronatider. 

Länge leve bilen! 
Vilket transportmedel går när man vill, vart man vill, vilken väg man vill, med vilka stopp eller omvägar man vill och med vilka passagerare och vilken last man vill? Rätt svar är Bilen. 
Den 28 oktober var Bilens dag, väl värd att fira. För att lösa sina transportbehov har svenska hushåll, företag, förvaltningar och myndigheter investerat kanske 500 miljarder kronor i landets runt fem miljoner personbilar i trafik – beräknat efter genomsnittligt nuvärde 100.000 kronor per bil.  
Med genomsnittlig årlig körsträcka 1.200 mil per bil kör landets 6,7 miljoner körkortsinnehavare årligen 6 miljarder mil för att frakta sig själva, medåkande och last kors och tvärs. Med genomsnittlig milkostnad 30-40 kronor kostar det oss 150-200 miljarder kronor per år i rena kostnader. Bara boendekostnader är högre. 

Om vi räknar med 50 km/h snitthastighet, sitter Sveriges bilister 1,2 miljarder timmar per år bakom ratten. Om vi antar att halva körtiden är privat och värderar privat tid till 250 kronor per timme, kan privat bilkörande värderas till uppåt 150 miljarder kronor.  
Om vi också antar att den andra hälften av körtiden är i arbetet och försiktigt värderar arbetstiden till 600 kronor per timme, kan bilkörande i arbetet beräknas till minst 360 miljarder kronor. 
Tillsammans är svenska bilisters körtid alltså värd minst 510-560 miljarder kronor per år. Värdet av deras samlade transporter är rimligen flera gånger högre. Som jämförelse omsätter SJ knappt 9 miljarder för persontrafik och Green Cargo för godstrafik på järnväg ca 4 miljarder kronor. 

I klartext svarar Sveriges bilägare och bilförare för uppåt 80 procent av Sveriges persontransporter och även för en stor del av gods- och varutransporter. Sådana transporter görs långt från bara per lastbil mellan företag utan förvånande mycket per bil – också efter att varor har sålts och levererats. 
För krisplanering räknar svenska myndigheter med landets bilar som främsta transportresurs. 
Utan bilen stannar Sverige. Länge leve bilen!  
Källor: Officiell svensk statistik (SCB, Trafikverket, Transportanalys, Bil Sweden). 
Karantän på hjul 

Under rådande Corona-tider uppmanas vi att stanna hemma och undvika kontakter. Vi får visserligen resa men bör undvika att komma nära andra människor, särskilt okända. 
Samtidigt vill många miljö- och klimativrare att vi skall låta våra bilar stå och åka mer kollektivt: buss, tåg, spårvagn, T-bana.  
Dock ej flyga, som visserligen är kollektivt men också FULT, eftersom flyg liksom nästan alla bilar drivs med bränslen baserade på olja ur berget (petroleum). 
Men kollektivt utsätter vi oss för just den smittrisk som vi under Corona-krisen måste undvika. Om vi inte åker MC, moped, snöskoter eller ”fyrhjuling”, cyklar, åker sparkstötting eller går till fots, återstår därför bara ett transportmedel: bilen. 

Bilen tar oss från en smittsäker plats till en annan, avskiljda från yttre smittkällor. Vi kan ta med den last vi behöver. Vi är skyddade mot väder och vind. I Corona-tider är därför bilen vårt smittsäkraste transportmedel. 
Bilen är karantän på hjul. Oslagbar! 
Enklare och billigare 

Till bilens försvar i dessa tider föreslår Affärsresenären t. ex. följande åtgärder: 

• Gör ägande och bruk av bilar enklare och billigare. 
• Straffbeskatta inte bilar eller bränslen. 
• Bygg ut och underhåll vägar. 
• Skydda stads- och närmiljöer med förbifarter. 
• Ordna vettiga parkeringar i städer och tätorter. 
• Medge skäliga avdrag för bilfärd till resp. i jobbet. 
- - - - - 
// Tege Tornvall, bilredaktör

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter