Affärsresenären_logga_2017_svart

Utländska gästnätter minskade med 70 procent 2020

I samband med utbrottet av coronaviruset i mars minskade de utländska gästnätterna kraftigt, med en minskning på 70 procent under 2020. Störst minskning uppmättes under april, 88 procent jämfört med april 2019. Gästnätterna för Sveriges största utländska marknader, det vill säga Norge och Tyskland minskade med 87 procent respektive 72 procent jämfört med 2019. Källa: Tillväxtverket.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter