Affärsresenären_logga_2017_svart

Stöden dröjer och företagen blöder

I våras var permitteringsstödet ett snabbt och effektivt stöd till arbetsgivare som drabbades av svårigheter i samband med covid-19. Dessvärre har det nu utvecklats till ett långsamt och byråkratiskt stöd som riskerar att inte hjälpa till under resterande del av krisen. Utifrån nuvarande process har Almega räknat på hur lång tid det kan tänkas ta för arbetsgivare att få permitteringsstödet utbetalt.

Den 9 november meddelade regeringen att permitteringsstödet förlängs. Beslutet förväntas att klubbas av riksdagen den 15 februari. Därefter räknar Tillväxtverket med fem till åtta veckor för att anpassa IT-infrastrukturen för att kunna ta emot nya ansökningar. Det innebär att ett företag kan ansöka om permitteringsstöd någon gång mellan den 22 mars och den 12 april.

När ett företag väl har gjort sin ansökan kan det ta cirka två veckor för Tillväxtverket att handlägga ärendet innan beslut tas och sedan ytterligare en vecka innan utbetalning kan ske till arbetsgivaren.  Vi är då framme vid mellan den 12 april och den 5 maj. Arbetsgivare kan med andra ord inte räkna med några pengar från permitteringsstödet förrän till Valborg –  optimistiskt räknat.

Under hösten fick dock många företag vänta i både en och två månader på beslut om permitteringsstöd. Upprepas detta, och Tillväxtverkets handläggningstid istället blir två månader så kommer pengarna inte förrän mellan den 22 maj och den 12 juni.

Sammantaget innebär det här att permitteringsstödet inte blir ett akut stöd till företag som drabbas hårt av pandemin och de restriktioner som regeringen beslutat om. Ett akut stöd ska betalas ut i samband med den akuta krisen, inte flera månader senare.

Tidslinje:
9 november: Regeringen meddelar förlängning av korttidspermitteringen
15 februari: Riksdagen förväntas fatta beslut om förlängning av korttidspermitteringen
22 mars – 12 april: Tillväxtverket öppnar för nya ansökningar
12 april – 5 maj: Tillväxtverket kan med två veckors handläggningstid betala ut stödmedel
22 maj – 12 juni: Tillväxtverket kan med två månaders handläggningstid betala ut stödmedel

Källa: Almega

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter