Affärsresenären_logga_2017_svart

Grand Hôtel får Covid-19-aktuell ackreditering

Grand Hôtel i Stockholm har som första hotell i Sverige blivit tilldelade den internationella ackrediteringen GBAC STAR™ Facility Accreditation för sina omfattande rutiner kring hygien och städning. Ackrediteringen visar att hotellet arbetar aktivt för att utveckla städningen och minska smittspridningen av bland annat Covid-19.

GBAC STAR™ Facility Accreditation visar att Grand Hôtel arbetar aktivt för att säkerställa en ren, säker och hälsosam miljö för sina gäster, medarbetare och andra besökare. Ackrediteringen ges till de anläggningar som uppfyller alla punkter i en omfattande kravställning kring avancerad rengöring, desinfektion och förebyggande arbete av infektionssjukdomar. Rutinerna kring städning och hygien ska vara en viktig del av företagets identitet och prioriteras i alla led. Grand Hôtel tillhör nu en elitgrupp av anläggningar över hela världen som städar och desinficerar enligt högre standard.

Grand Hôtel har, utöver de vanliga städrutinerna, identifierat tio fokusområden på hotellrummen som ofta berörs och behöver mer frekvent djuprengöring. Utöver det finns det nya riktlinjer kring receptionen, publika utrymmen, restaurangerna, konferens- och festvåning, samt för de anställda. Riktlinjerna, som hotellet arbetat efter sedan våren 2020, innehåller ett flertal punkter och områden som rengörs och desinfekteras varje timme för att minimera risken för smittspridning.

- Under hela Covid-19-pandemin har vi fokuserat på hur vi kan utveckla våra städrutiner på hotellet för att minimera smittspridningen. Vi har infört en rad nya rutiner för att hotellet ska vara en så säker miljö som möjligt för våra gäster men även för våra anställda. I det arbetet ingår det att vi städar hela hotellet kontinuerligt varje timme och att hotellrummen städas två gånger dagligen.

en här globala ackrediteringen är ett kvitto på att vårt arbete inom städning och hygien håller högsta internationella nivå, precis som hotellet ska göra inom alla områden. Det är exakt där vi ska vara, säger Pia Djupmark, vd Grand Hôtel.
Under 2020 har Grand Hôtel också övergått till Tersano som är en ny typ av städmedel. Det nya städmedlet är ett ozonvatten som desinficerar alla typer av ytor och föremål på ett miljövänligt sätt. Städmedlet har klarat samtliga tester mot Covid-19, men är även effektivt mot andra typer av virus så som hepatit, mässlingen etc.

Ackrediteringen ges ut av Global Biorisk Advisory Council (GBAC) som är en avdelning inom den globala städbranschföreningen ISSA.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter