Affärsresenären_logga_2017_svart

indien

Indiens nya medborgarskapslag, som gäller för invandrare från tre länder i södra Asien, har utlöst oroligheter på hemmaplan och även fått kritik internationellt som påverkat hela regionen. 

Mindre än ett år efter att premiärminister Narendra Modi på nytt vunnit en jordskredsseger i parlamentsvalet har plötsligt hans globala rykte fått sig en knäck. 
Även om lagen i sig själv är kontroversiell har den utlöst ett kraftigt motstånd eftersom den personifierar den kraftiga kursändring till höger som Modi har tagit under sin andra mandatperiod. De som överklagat lagen anser att den strider mot författningen, då den innebär att medborgarskap blir avhängigt en religiös tillhörighet. De som överklagar är till exempel politiska partier, muslimska grupper och enskilda organisationer. 
 Lagen har utlöst massprotester i stora delar landet sedan den antogs i december förra året. Ett 30-tal människor har dödats i de våldsamma protesterna. 
Sedan i augusti har regeringen genomfört en serie bestämmelser som ligger i linje med den politik som förs av det styrande Bharatiya Janata-partiets hindu-nationalistiska bas men som står i strid med Indiens sekulära ideal.  
Lagen som kom till Indien före 2014 var det sista halmstrået och med syftet att icke-muslimska invandrare från Pakistan, Afghanistan och Bangladesh, snabbare skulle få medborgarskap.  
Den indiska regeringen menar att syftet med lagen var att skydda förföljda, religiösa minoriteter från de tre grannländerna men dess kritiker fruktar att det handlar om ytterligare ett försök att marginalisera Indiens omkring 200 miljoner muslimska medborgare.  

Jammu upphörde
Och i augusti förra året upphörde formellt delstaten Jammu och Kashmir att upphöra och omvandlades istället till två federalt administrerade territorier – Ladakh och Jammu och Kashmir. Detta förvärrade spänningarna mellan Indien och Pakistan och försämrade Indiens rykte när det gällde demokratiska rättigheter och mänskliga rättigheter i den enda delstaten i Indien som hade muslimskt styre. 
Det federala parlamentets båda kamrar röstade förra året för Modi regeringens förslag att ändra medborgarskapslagen så att icke-muslimer från de tre muslimskdominerade grannländerna Bangladesh, Pakistan och Afghanistan lättare skulle kunna få indiskt medborgarskap.  
 
Det faktum att lagen inte gäller för muslimer har lett till massprotester på flera håll i landet, och militären mobiliserades i delstaterna Tripura och Assam i nordöst. Lagen antogs av underhuset dagen innan den klubbades igenom överhuset. Lagen innebär att hinduer, buddister, sikher, jainister, kristna och parser som flyr undan förföljelse i de tre länderna snabbare ska kunna få indiskt medborgarskap – även utan fullständig dokumentation. Muslimer undantas från denna rätt med motiveringen att de kan söka tillflykt till andra muslimskdominerade länder.

Beslutet ledde till upprörda scener inne i parlamentet, där bland andra ledamöter från kongresspartiet kritiserade lagen för att diskriminera muslimer. För många muslimer och muslimska organisationer är lagen en del av vad de uppfattar som Modi regeringens försök att marginalisera landets muslimer, ett påstående som Modi förnekar. Den nya lagen är egentligen ett tillägg till den indiska medborgarskapslagen från 1955 som förbjuder migranter utan dokumentation att ansöka om indiskt medborgarskap. 
Men även om internationell press och människorättsorganisationer protesterade högljutt efter Indiens agerande i Kashmir, höll de flesta regeringar en låg profil för att undvik att stöta sig med regeringen i New Delhi. 

Dödligt våld
Demonstrationer har ägt rum över hela landet i synnerhet i New Delhi och drygt 25 personer har dödats i sammanstötningar mellan polis och demonstranter. 
Det har inte lyckats dämpa oron i synnerhet inte i Bangladesh sedan ledare för BJP-partiet offentligt deklarerat att om att deportera de medborgare som inte kan betraktas som indiska medborgare enligt den nya medborgarrättslagen. Bangladesh, som redan har uppemot en miljon Rohingya flyktingar från Myanmar, fruktar en stor invandring från Indien. Rapporter om att ett större antal människor från Bangladesh är på väg att återvända hem från Indien den senaste månaden har satt stora påtryckningar på regeringen i Dhaka. 

Mindre än ett år efter det att Modi vann en jordskredsseger i parlamentsvalet, kan han nu konstatera att hans globala rykte fläckats. 
Bangladesh has inställt ett flertal besök med höga tjänstemän till Indien under de senaste veckorna av bland annat sin biträdande premiärminister, utrikesminister och inrikesminister. Även om bägge sidor skyllt på tidsbrist och annat råder det ingen tvekan om att medborgarrättslagen har spelat en viktig roll i sammanhanget. 

Malaysia har varit undantaget och har kritiserat Indien.  Landets premiärminister Mahathir Mohamad var en av få internationella ledare som öppet kritiserade Indiens nya politik i Kashmir.  
Modi har redan backat och gått emot inrikesministern Amit Shah, Modis högra hand och arkitekten bakom medborgarskapslagen och politiken i Kashmir, genom att deklarera att regeringen aldrig hade tänkt sig att medborgarrättslagen skulle gälla för hela landet.  

Ekonomin i stagnation
Inom något år kommer den indiska ekonomin avgöra hur mycket den regeringen tål. Den indiska ekonomin befinner sig i en stagnation och i december rapporterade den indiska riksbanken att den indiska ekonomin bara skulle växa med fem procent under det innevarande budgetåret, den lägsta tillväxten sedan den globala finanskrisen. Att skapa nya jobb har varit en stor stötesten för den indiska regeringen trots alla dess ekonomiska löften. En snabbt växande ekonomi var grunden för Indiens globala ställning. Om Modi inte förmår att på nytt få fart på ekonomin som han lovade den första gången han blev vald, kommer han sannolikt att få ökad kritik för sin hindunationalistiska agenda både på hemmaplan och utomlands.  
Han må ha vunnit en andra jordskredsseger som premiärminister men Modi verkar redan ha förbrukat den genom att åstadkomma en storm med anledning av Indiens sekulära och demokratiska identitet.   

Han har även fler problem på halsen. Indiens finansmister Arun Jaitley, som sagt sig vara emot populism, sade i sitt installationstal att han avsatt 33 miljoner dollar för att bygga världens största staty för att hedra grundaren av det moderna Indien Vallabhbhai Patel i Gujarat. Och det är mer än han avsatt för att säkra kvinnors skydd i landet. 
Jaitley sade att han räknade med att landets ekonomiska tillväxt som i två års tid legat fast förankrat på en nivå under fem procent, skulle återgå till mer normala 7–8 procent om året inom de närmaste tre åren. Den nuvarande tillväxten är den lägsta i Indien på ett kvartssekel. Han lovade också i sitt tal att kraftigt minska statsskulden, få ner inflationen och satsa på infrastruktur och fler jobb. 
 
Denguefebern utbredd
Nyligen rapporterade amerikanska och indiska forskare i en rapport att det verkliga antalet fall av denguefeber i Indien är närmare 300 gånger fler än vad myndigheterna rapporterat.  
I den sägs vidare att sjukdomen, en virussjukdom som sprids av myggor, kostar Indien minst 1,1 miljard dollar om året i medicinska andra kostnader. 
” Indien tros drabbas hårdare av denguefebern än något annat land och med undantag av en minskning 2011 har antalet fall stadigt ökat på senare år. Vid ett stort utbrott 2013 rapporterades drygt 55 000 fall av denguefeber.  
Men betydligt större är de sanitära problemen.  
Modi sade kort efter installationen att det var viktigare att bygga toaletter än tempel och Jaitley sade i sitt anförande då han tillkännagav budgeten att hans målsättning var att få slut på den urgamla praxisen att sprida sin avföring öppet till 2019. Redan den indiske landsfadern Mohandas Gandhi sade för drygt ett sekel sedan att det var viktigare att lösa de sanitära problemen än att uppnå självständighet. 
 
Det är ett jättelikt problem och tillika nästan tabubelagt sådant men på sikt nödvändigt för Indiens framtid. 
 
Att få slut på seden att öppet avlägsna sin avföring till höger och vänster skulle vara till mycket stor glädje för Indien. Omkring 130 miljoner hushåll saknar toaletter och drygt 70 procent av alla som lever på landsbygden uträttar sina behov bakom buskage, på åkrar eller vid sidan av vägarna. Och andelen minskar inte heller. Av den miljard människor som idag saknar sanitära anläggningar som latriner, toaletter och avlopp, hör den stora merparten hemma i Indien eller 600 miljoner människor. 
 
Kostnaderna är enorma. Den allmänna säkerheten är ett underskattat problem eftersom unga kvinnor måste lämna sina hem på landsbygden efter mörkrets inbrott. I maj våldtogs och mördades två unga kvinnor som hade besökt en åker som användes som en kommunal toalett i delstaten Uttar Pradesh. 
 
Att öppet uträtta sina behov kan leda till katastrofartade följder när det praktiseras gruppvis och de berörda befinner sig nära varandra.  

Stor befolkning
Eftersom Indiens befolkning är så stor och växer så snabbt och bor i stora befolkningscentra är det i praktiken omöjligt även i landsbygdsområden att hålla mänsklig avföring borta från åkrarna, brunnar, livsmedel och barnahänder. Bakterier och maskar sprider sjukdomar, i synnerhet tarmsjukdomar. De orsakar enteropati, en kronisk sjukdom som hindrar kroppen från att ta upp kalorier och näring.  

FN:s barnfond Unicef har räknat ut att nästan hälften av alla indiska barn fortfarande är undernärda. Hundratusentals dör varje år av sjukdomstillstånd som skulle ha kunnat förhindras, i synnerhet i landets norra delar, där sedvänjan att uträtta sina behov öppet är vanligast. Avföring i grundvattnet sprider sjukdomar som encefalit, en företeelse som uppträder årligen efter monsunregnen i östra Uttar Pradesh. Indiernas kroppar blir till följd av diarré mindre i genomsnitt än människor i fattigare länder, i synnerhet i Afrika, där befolkningen äter färre kalorier. Underviktiga mödrar får förkrympta spädbarn som lätt blir sjuka och som därför inte utvecklas på ett naturligt sätt. Dean Spears, en ekonom som arbetar i New Delhi, säger att kostnaderna för allt detta, är betydligt större än vad det kostar att få ordning och då har man inte tagit med inkomster och skatter. 

Dödligt allvar
Världstoalettdagen är dödligt allvar. Det är inget skämt. Om man promenerar genom de minst bebodda platserna på den indiska landsbygden i gryningen eller till och med utanför många indiska flygplatser i provinserna kan man se människor göra sina behov utomhus.  
Som en del av en kampanj för förbättrad sanitet instiftades den 19 november som FN:s officiella världstoalettdag. Det har givit mer trovärdighet till vad som ursprungligen var ett initiativ från Världstoalettorganisationen, en välgörenhetsorganisation som grundades av en affärsman i Singapore - Jack Sim 2001. 

Text: Harald Möllerström
 
FAKTA OM INDIEN
• 2 miljarder människor i världen saknar idag tillgång till toalett 
• 673 miljoner människor uträttar sina behov utomhus 
• 620 miljoner barn går på skolor som saknar skoltoalett 
• Om alla människor i världen hade tillgång till toalett skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar • kunna minska med 28 procent  
• Sedan år 2000 har 2,1 miljarder människor fått tillgång till toalett 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter