Affärsresenären_logga_2017_svart

2018 > 01

Lev i nuet, vila i ögonblicket, medveten närvaro – med ett annat ord kallar vi det mindfulness.

Ursprungligen ett buddhistiskt begrepp, men det var professor Jon Kabat-Zinn som skapade begreppet på 70-talet. Idag en känd metod som används i olika sammanhang, bland annat inom affärsvärlden, sjukvården, på fängelser och i skolor. Med det aktiva liv som de flesta av oss lever idag, kan det faktiskt kännas avlägset att tänka sig att sitta ner och fånga just nuet och göra ingenting, som ju mindfulness förespråkar. Men mindfulness handlar inte om att vi skall sluta vara aktiva, inte heller sluta göra sådant som vi upplever som meningsfullt. Det handlar istället om att vi skall vara medvetna om alla val vi gör.

Liza Skoglund har tillsammans med Helene Schöldsten startat Stockholms ACT grupp, där mindfulness är en integrerad del. Till Affärsresenären delar Liza hur man på bästa vis kan kombinera arbetsliv och privatliv utan stresspåslag. Inte helt osökt då de stressrelaterade sjukskrivningarna ökat med 200 procent under de senaste fem åren.

2017 HAR BLIVIT 2018 – vi kan inte annat än önska oss att kommande år får innehålla mer av fredliga lösningar, fler sympatiska ledare och ett generellt bättre klimat på våra arbetsplatser, skolor och sociala medier.

God fortsättning önskar vi er från redaktionen.

Åter i februari.

Tina Gardsten, Chefredaktör