Affärsresenären_logga_2017_svart

2018 > 09

Det är med en smula vemod de flesta av oss nu återvänt till vardagen efter sommarledighet.
Kanske tillbaka till några nya och bättre rutiner för att öka välmåendet.
Om att skapa och hitta bra rutiner för just vardagen och då speciellt morgonrutiner delar Kristin Kaspersen med sig av.   
Sommaren 2018 kommer länge dröja sig kvar i våra sinnen, värmerekorden avlöste varandra medelhavsvärme och tropiska nätter parkerade sig för att stanna i stan fyra hela månader.
En sänkning av temperaturen globalt sett förväntas när tillväxten i USA fryser under 2019, enligt Handelsbankens senaste konjunkturrapport.
Den feberheta världskonjunkturen påstås slå i taket detta år och med start  lämnar världssamfundet år av kraftig tillväxt bakom sig. En global avmattning står för dörren och den tidigare samspelta tillväxten i världen glider då isär.
Så har vi Brexit, som kommer att verkställas 29 mars 2019.
Dagen då Storbritannien helt lämnar EU, Britternas önskan om att slippa EU:s regelverk och stoppa immigrationen kommer få konsekvenser på många fler områden än så och allt eftersom förhandlingarna fortskrider framträder komplexiteten.
Oanade konsekvenser förutspås det bli för affärs- och turistresandet, frågan är vad som kommer hända med ”Aviation” avtalen som reglerar flyget. För resenärerna förändras turtäthet, utbud, pris, säkerhetsarbetet och smidigheten att resa till och från Storbritannien och för företag förändras möjligheten att träffa avtal med brittiska bolag och för vissa volymer. Läs Lotten Fowlers, generaldirektör på SBTA (Swedish Business Travel Association) analys i detta nummer.
 
På återseende i nästa nummer
Chefredaktör 
Tina Gardsten