Affärsresenären_logga_2017_svart

2019 > 05

"Hållbarhetsfrågan har det senaste halvåret seglat upp som en av de viktigaste frågorna i Sverige. Begrepp som Flygskam, Flygskatt, att skolka för Miljön osv används i var och varannan mening. Hur ser hållbarhetsarbetet ut i resebranschen och hur kan vi flytta fram positionerna ytterligare?"

Reflektionen ovan görs av Lotten Fowler i detta nya nummer av Affärsresenären, läs gärna på sidorna 34–38.

Ja, nya vindar blåser och förändringarnas tid är här och framförallt är det till miljön vi måste anpassa oss och ändra beteenden och vanor  
Ren luft är det som människor rankar högst för hälsa och välbefinnande i sin stad, enligt en tidigare global undersökning gjord på uppdrag av WWF.
Här i Sverige är problemen mindre än i många andra länder. Globalt har ren luft blivit en knapp resurs. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakas 1 av 9 dödsfall av luftföroreningar, och 92 procent av världens befolkning bor på platser där luftkvalitetsnivåerna överstiger WHO-gränserna. Luftföroreningar dödar fler människor än krig. Människors liv och hälsa äventyras med stort lidande och stora samhällskostnader.

En omställning mot fossilfritt, som exempelvis fler elbilar och cyklar, solpaneler på alla tillgängliga tak, investeringar i vindkraft och fossilfri kollektivtrafik, är inte bara en nyckel till att begränsa klimatförändringarna, de ger även en oerhört positiv bieffekt; bättre hälsa genom renare luft.

Om elfordonens möjligheter och begränsningar bland annat tar vår motorskribent upp på sidorna 40–42.

Vi har landat på Irland och har i detta nummer tagit ett större grepp om maten, kulturen och boenden på den gröna ön – passande för både din affärs och leisureresa.

Välkommen våren och till ett nytt nummer.
Tina Gardsten